تیم طراحی شرکت پی بان برای طراحی پروژه های نیلینگ، انکراژ، انواع سازه نگهبان و… متشکل از فارغ التحصیلان با تجربه رشته عمران، گرایش مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک)، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برترین دانشگاه های کشور می باشد.   اهم فعالیت ها طراحی پروژه های ژئوتکنیک و شرکت در جلسات توجیهی و دفاع از طرح، با استفاده از آیین نامه های راه و باند آمریکا، استاندارد انگلیس، استاندارد کره و مباحث و مقررات ملی ساختمان ایران، این پروژه ها مشتمل بر برم ها، نیلینگ، انکراژ، انواع سازه نگهبان، میکروپایل (ریز شمع)، دیوار برلنی، استرات (مهار متقابل)، انواع سازه نگهبان های دوخت به پشت، خرپا و روش های ترکیبی، ستون سنگی، اختلاط عمیق، جت گروتینگ، سیستم های زهکشی و آب بندی و … می باشد که جهت انجام امور ذیل است:
  • مطالعات مکانیک خاک مشتمل بر آزمونهای صحرایی ، نمونه برداری و آزمونهای آزمایشگاهی
  • مطالعات آب های زیر زمینی و روش های کنترل آن به کمک طراحی و اجرای عملیات زهکشی
  • پایدارسازی  شیروانیهای  خاکی و  یا گوه های سنگی در معرض  لغزش
  • تقویت  فونداسیونها  در مقابل  زلزله  و بارهای  دینامیکی  ماشین آلات
  • ممانعت از هوازدگی، ریزشهای  موضعی و پایدارسازی شیروانهای خاکی
  • رفع  پتانسیل روانگرایی و تثبیت و بهسازی خاکهای  ماسه ای کم تراکم
  • مقاوم  سازی و بهسازی  لرزه ای  ابنیه، راه  و  بستر  سازه های  صنعتی
تیم طراحی شرکت پی بان مهندسین دفتر فنی مقیم در دفتر مرکزی و مسلط به آیین نامه ها و نرم افزار هایی همچون Abaqus، Plaxis، Flac، Midas، Sap، Safe، Etabs، GeoStudio و … می باشند.