پروژه های در حال اجرا

1401/5/15 14:35:54

پروژه فولادسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش شمع سکانتی و انکراژ + نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران + تاریخ

1401/5/7 12:11:41

پروژه مجتمع تجاری خیابان پاسداران

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان بتنی + نام کارفرما: مهندس اشکان معصومی + تاریخ اجرا:  تیر ماه

1401/5/7 12:11:25

ساختمان تجاری و اداری رویال پارادایس شیخ بهایی

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی + نام کارفرما: آقای مهندس بیات + تاریخ اجرا:  اسفند ماه

1401/5/7 12:10:58

ساختمان تجاری و اداری تیتانیوم خیابان قزوین

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ + نام کارفرما: آقای عراقی + تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400 + محل

1401/5/7 12:10:08

برج مسکونی حکیم تقاطع اشرفی اصفهانی

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان CFT + نام کارفرما: آوا گستر آروند + تاریخ شروع:  اردیبهشت ماه

منتخب پروژه های تمام شده

1401/6/20 10:13:46

پروژه ملی کتابخانه های تخصصی قم

+شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) +نام کارفرما: معاونت عمرانی موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله) +تاریخ اجرا:بهمن ماه 97 +محل

1401/6/20 10:14:40

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش اول)

+شرح فعالیت: خاکبرداری، اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) و ایجاد برم های مسلح شده و نصب ستون های سازه به روش تاپ دان +نام کارفرما:

1401/6/20 10:15:21

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش دوم)

+شرح فعالیت: خاکبرداری برم ها، پایدارسازی دیواره های ضلع غربی و جنوبی گود به وسیله اتصال سازه به ستون های تاپ دان و نصب استرات +نام کارفرما: آقای

1401/6/20 10:17:28

مجتمع تجاری اداری گالریا سنتر

+شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 22 کیلومتر +نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب +تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 90 +محل پروژه: تهران، خیابان

1401/6/20 10:18:45

مجتمع مسکونی امانیه

+شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش ترکیبی نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل، شمع بتنی و انجام عملیات زهکشی

1401/6/20 10:19:26

ساختمان شماره دو سازمان ترافیک

+شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و نصب وال پست، طی همکاری با شرکت مهندسی و ساختمانی بوم شهر +نام

1401/5/2 11:27:52

فاز دوم مرکز تجاری ایرانیان شوش (1)

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ، استفاده از شمع نگهبان نام کارفرما: آقای حسن تاج تاریخ اجرا: 1395 محل پروژه: تهران،

1401/5/2 11:28:01

فاز دوم مرکز تجاری ایرانیان شوش (2)

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش مهارمتقابل در زمین اضافه شده به پروژه در بخش اول در قسمت شرقی نام کارفرما: آقای

1401/5/2 11:28:07

فاز دوم مرکز تجاری ایرانیان شوش (3)

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر و تقویت فونداسیون به روش میکروپایل باربر نام کارفرما: آقای حسن تاج تاریخ اجرا: 1396 محل پروژه: تهران، خیابان فداییان