پروژه های در حال اجرا

1402/11/8 10:57:46

پروژه‌ی آجودانیه

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود و اجرای سازه به روش تاپ-داون + نام کارفرما: آقای مهندس اکبری+ محل پروژه: تهران، آجودانیه+ توضیحات: عمق گودبرداری

1402/5/24 6:30:58

پروژه‌ی بندرعباس

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش شمع‌های سکانتی و سازه نگهبان + نام کارفرما: آقای مهندس عباسی + محل پروژه: بندرعباس خیابان امام‌خمینی بین

1402/6/6 7:34:17

پروژه‌ی اسکای گاردن تنکابن

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش اجرای شمع سکانتی و سازه نگهبان + نام کارفرما: رهاب ساخت + محل پروژه: ساحل تنکابن روبروی دانشگاه

منتخب پروژه های تمام شده

1403/2/4 7:00:05

پروژه‌ی خیابان اول بخارست

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش سازه نگهبان + نام کارفرما: آقای صفری + محل پروژه: تهران، خیابان بخارست + توضیحات:

1402/6/4 7:33:26

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش دوم)

+شرح فعالیت: خاکبرداری برم ها، پایدارسازی دیواره های ضلع غربی و جنوبی گود به وسیله اتصال سازه به ستون های تاپ دان و نصب استرات +نام کارفرما: آقای

1402/5/28 11:09:52

پروژه فولادسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش شمع سکانتی و انکراژ + نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران + تاریخ

1402/5/22 8:51:06

پروژه ملی کتابخانه های تخصصی قم

+شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) +نام کارفرما: معاونت عمرانی موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله) +تاریخ اجرا:بهمن ماه 97 +محل

1402/5/22 9:09:43

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش اول)

+شرح فعالیت: خاکبرداری، اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) و ایجاد برم های مسلح شده و نصب ستون های سازه به روش تاپ دان +نام کارفرما:

1401/6/20 10:17:28

مجتمع تجاری اداری گالریا سنتر

+شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 22 کیلومتر +نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب +تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 90 +محل پروژه: تهران، خیابان