کاربردهای روش جت گروتینگ را می‌توان به قرار زیر گروه‌بندی نمود:

– کنترل آب زیرزمینی

– کنترل جابجایی

– نگهداری و پشتیبانی

– زیست محیطی

کاربردهای روش جت گروتینگ برای کنترل آب زیرزمینی شامل موارد زیر می‌باشد:

– جلوگیری و ممانعت از جریان از دیواره‌ها و یا بستر گود

– کنترل آب زیرزمینی در حین اجرا و حفر تونل

– جلوگیری و یا کاهش نشت آب از سازه نگهدارنده آب همچون سدها یا سیل بندها

– جلوگیری و یا کاهش آلودگی جریان در داخل زمین

کاربرد تزریق جت برای کنترل جابجایی زمین شامل موارد زیر می‌باشد:

– جلوگیری از جابجایی سازه و زمین در طی گودبرداری (پایدارسازی گود) یا حفر و اجرای تونل

– نگهداری جداره‌های تونل در حین اجرا و یا پس از اجرا به صورت بلند مدت

– افزایش ضریب ایمنی خاکریزها یا ترانشه‌ها

– تامین ساپورت برای شمع‌ها یا دیوارها برای جلوگیری یا کاهش جابجایی جانبی

کاربرد تزریق جت به عنوان سازه حائل و نگهدارنده شامل موارد زیر می‌باشد:

– پی‌بندی زیر ساختمان‌ها در طی گودبرداری یا نیلینگ یا حفر تونل

– بهسازی زمین برای جلوگیری از گسیختگی ناشی از ظرفیت باربری ناکافی

– انتقال بار فوندانسیون از میان مصالح ضعیف به یک لایه خوب و مقاوم

کاربرد تزریق جت‌گروتینگ در مسائل زیست‌محیطی شامل موارد زیر می‌باشد:

– کپسوله کردن آلاینده‌ها در زمین برای کاهش یا جلوگیری از آلودگی سایت یا ورود آلودگی به سیستم‌های آبرسانی یا آب‌های زیرزمینی

– تامین موانع و سدهای قائم و جانبی بر سر راه جریان آلوده

– بکارگیری مصالح واکنش‌دهنده در زمین برای اصلاح آلودگی‌های خاص با ایجاد موانع و سدهای واکنش دهنده نفوذپذیر

لیست فوق نشان می‌دهد که تزریق جت کاربردهای متنوعی دارد. همه‌ی این کاربردها را باید شناخت ، طراحی و به دقت اجرا و مدیریت نمود.

همچنین بخوانید: کاربردهای روش اختلاط خشک چیست؟