سیستم مبتنی بر فرسایش خاک

روش بهسازی خاک توسط جت‌گروتینگ در پایدارسازی گود در محدوده وسیعی از خاک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این یک سیستم مبتنی بر فرسایش می‌باشد. خاک‌های دانه‌ای فرسایشی‌تر و خاک‌های رسی با پلاستیسیته بالا فرسایش کمتری می‌یابند. در این تکنیک خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) به صورت با دوغاب مخلوط می‌گردد.

مته‌های روتری هیدرولیکی برای رسیدن به عمق طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در آن نقطه دوغاب و گاهی اوقات هم آب و هوا توسط مته حفاری وارد می‌گردد. این روش باعث ایجاد ساختاری از خاک که به صورت سمنته شده می‌باشد، می‌گردد که خاکستر نامیده می‌شود.

انواع سیستم‌های مورد استفاده در بهسازی خاک توسط جت‌گروتینگ

سیستم تک‌سیال

در این روش به منظور تخریب و مخلوط‌کردن خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) از دوغاب سیمان با سرعت بالا استفاده می‌گردد. این روش بیش‌ترین تاثیر را در خاک‌های با چسبندگی کم دارد.

سیستم دوسیال

در این روش جت دوغاب سیمان با سرعت بالا با یک جت هوا احاطه شده است. استفاده از هوا باعث افزایش راندمان فرسایش و تخریب خاک می‌گردد. این نوع سیستم در خاک‌های چسبنده موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) بسیار موثر می‌باشد.

سیستم سه‌سیال

در این روش جت آب با سرعت بالا با یک جت هوا برای تخریب خاک احاطه گردیده است. جت پایین‌تر دوغاب سیمان را در فشار کاهش یافته تزریق می‌نماید. جداسازی فرآیند تزریق از فرآیند تخریب باعث دستیابی به خاکستر با کیفیت بیشتر می‌گردد و موثرترین سیستم در بهسازی خاک‌های چسبنده موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌باشد.

سیستم سه گانه جت‌گروتینگ

همچنین بخوانید: بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط پایدارسازهای شیمیایی