پروسه بهسازی خاک

پروسه بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط زهکش‌های قائم تکنیکی واحد می‌باشد که در زیر سربار نصب می‌گردند و به منظور سرعت بخشیدن به عملیات زهکشی و تحکیم در خاک‌های غیرقابل نفوذ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این زهکش‌ها باعث می‌گردند که مسیر خروج آب از داخل خاک کوتاه‌تر گردد. بنابراین زمان زهکشی در خاک‌های رسی موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) از چند سال به چند ماه کاهش می‌یابند. انواع معمول زهکش‌های قائم مورد استفاده درپایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) زهکش‌های ماسه‌ای و زهکش‌های پیش‌ساخته می‌باشند.

زهکش‌های ماسه‌ای مورد استفاده برای تسریع تحکیم در پایدارسازی گود

زهکش‌های ماسه‌ای در پروسه بهسازی خاک در پایدارسازی گود به وسیله حفاری سوراخ‌هایی در داخل لایه رسی توسط مته روتری، فلایت اوگر پیوسته و یا راندن مندرال توخالی به وجود می‌آیند. سپس، این سوراخ‌ها توسط ماسه پر می‌شوند.

وقتی که سربار برروی خاک قرار داده می‌شود فشار آب حفره‌ای افزایش می‌یابد و سپس توسط زهکش‌های قائم و افقی زایل می‌شوند. بنابراین سرعت نشست‌ها در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) بیشتر می‌گردد. شکل 2 نمونه ای از این زهکش ها را نشان می‌دهد.

شکل 1. زهکش‌های ماسه‌ای

زهکش‌های ماسه‌ای می‌توانند مانند شمع‌های ماسه‌ای عمل کنند و باعث مسلح سازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌گردند. گرچه زهکش‌های ماسه‌ای 1 تا 2 درصد حجم خاک را جایگزین می‌گردند، افزایش ظرفیت باربری شمع‌ها به بیشتر از 10 درصد می‌رسد.

معایب زهکش‌های ماسه‌ای برای بهسازی خاک

  1. نصب زهکش‌های ماسه‌ای با استفاده از حفاری در داخل زمین باعث دست‌خوردگی خاک می‌گردند که این باعث کاهش جریان آب در داخل زهکش‌ها می‌گردد.
  2. در طول پرکردن قسمت‌های حفاری شده از ماسه ممکن است در بین دانه‌های ماسه یکسری حفرات ایجاد گردد.
  3. مشکلات ساخت و بودجه در اثر بیشتر شدن قطر زهکش‌های ماسه‌ای بیشتر می‌گردند.

همچنین بخوانید: روش‌های مختلف پیش‌بارگذاری در بهسازی خاک