روش سپرکوبی چگونه انجام میشود؟

یکی دیگر از روش‌های گودبرداری و پایدارسازی گودهای عمیق، استفاده از سپرکوبی میباشد. در این روش پایدارسازی گود، ابتدا در طرفین گود سپرهایی را می­کوبیم و سپس خاکبرداری را شروع می­کنیم. در این روش صفحات فلزی Sheet Pile داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک و با استفاده از لرزش کوبیده می شوند و با انواع اتصالات بین خود به یکدیگر متصل شده و یک جداره پیوسته را تشکیل می دهند.

وقتی خاکبرداری به حد کافی رسید، به جهت پایدارسازی گود، در کمرکش سپرها و بر روی آنها، تیرهای پشت بند افقی را نصب می کنیم. سپس قیدهای فشاری قائم (struts) را در جهت عمود بر صفحه ی سپرها به این پشت بندهای افقی وصل می کنیم. سپرها و پشت بندها و قیدهای فشاری برای پایدارسازی گود در عرضهای کم و خاک‌های غیر سست، معمولاً از نوع چوبی است ولی در پایدارسازی گود با عرضهای بیشتر و خاکهای سست تر استفاده از سپرها و پشت بندها و قیدهای فشاری فلزی اجتناب ناپذیر است.

بر خلاف دیوارهای حائل وزنی که با وزن خود و خاک اطراف در مقابل نیروهای رانشی مقاومت می کنند سپرها با عکس العمل برشی و به کمک نیروهای ناشی از فشار مقاوم خاک، نیروهای مهاربندی در پشت و با تیرک‌ها در جلو در مقابل نیروهای رانش خاک مقاومت می کنند. سپرهای فولادی قادر به تحمل نیروهای خمشی قابل توجهی بوده و بعلاوه هنگام کوبیدن از سهولت اجرایی مناسب‌تری برخوردار است.

بیشترین کاربرد پایدارسازی سپرها و یا شمع های ورقه‌ای را می توان در حائل سازی‌های موقت و کارهای دریایی و دیوارسازی‌های کنار ساحل نام برد.

مزایای روش سپرکوبی

1- سرعت اجرای کار پایدارسازی گود بسیار زیاد است.

2- درجه ی ایمنی کار پایدارسازی گود بسیار زیاد است.

3-برای اجرای کانال‌ها، به ویژه با طول‌های زیاد، بسیار مناسب است.

معایب روش سپر کوبی

1- ردر این روش پایدارسازی گود به دستگاه­های سپرکوبی، که به هر حال یک دستگاه ویژه است، نیاز است.

2- این روش پایدارسازی گود به نیروهای با تخصص بالاتر، نسبت به روش‌های ساده­تر، نیاز دارد.

3- دستگاه­های پادارسازگود سپرکوب به جای کافی برای اجرای کار نیاز دارند.

4- این روش پایدارسازی گود برای عرض­های کم مناسب­تر است.

همچنین بخوانید: معایب سازه نگهبان خرپایی چیست؟