مصالح مورد استفاده در ساخت شیت پایل‌ها در پایدارسازی گود عبارتند از:

  1. چوب
  2. بتن
  3. فولاد
  4. آلومینیوم
  5. وینیل

این مصالح مختلف کاربردهای متفاوتی را برای شیت پایل‌ها رقم می‌زنند.

مصالح چوب مورد استفاده در ساخت شیت پایل‌ها

شیت پایل‌های چوبی مورد استفاده در پایدار سازی گود ها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …) قدیمی‌ترین نوع شیت پایل هستند که به عنوان سازه‌های سبک موقت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همه چوب‌ها در طی زمان تخریب می‌گردند به خصوص وقتی که بیشتر در معرض آب و دماهای مختلف قرار می‌گیرند. شیت پایل‌های چوبی امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و چوب‌ها با اینکه کپسوله می‌گردند ولی باز هم می‌توانند با مواد شیمیایی نظیر کروم و آلومینیوم و یا صفحات فلزی واکنش دهد.

مصالح بتن مورد استفاده در ساخت شیت پایل‌ها

شیت پایل‌های ساخته شده از بتن پیش ساخته‌ی مورد استفاده در پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) زیبایی بیشتری دارند ولی سنگین هستند و در حین کوبش دستخوردگی‌های زیادی را اجرا می‌کند.

به طور عمده از شیت پایل‌های بتنی در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به عنوان جداساز از آب خالص و یا آب نمک استفاده می‌گردد که در این مورد معمولا توسط یکسری میلگرد به پشت دوخت می‌گردند. در این نوع شمع‌ها معمولا در هنگام مواجهه با سنگ در قسمت بالا باید تمهیدات لازم را به کار برد.

همچنین بخوانید: مصالح فلزی مورد استفاده در ساخت شیت پایل ها در پایدارسازی گود