شمع های ستونی در مقایسه با شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گود از مزایای ذیل برخوردار هستند:

  1. ایجاد صدا و لرزش کمتر
  2. سختی بیشتر
  3. مانع از گودبرداری‌های حجیم اضافی می‌گردند
  4. کمک بیشتر به کنترل تغییرشکل‌های زمین می‌نمایند

مدل‌های مختلف دیوارهای شمعی مدفون

  1. دیوار پیوسته (Contiguous wall)
  2. دیوار سکانتی (Secant Wall)
  3. دیوار تانژانتی (Tangant Wall)

شمع

ویژگی های دیوار شمعی پیوسته

این نوع از شمع ها با فواصل بسیار کمی در کنار یکدیگر ساخته می‌شوند.

علت اقتصادی بودن این دیوار در واقع اوگرهای ارزان و وجود تجهیزات مناسب اوگرها برای حفاری شمع های جدا ازهم می‌باشد.

عوامل موثر در تعیین قطر و فاصله دهانه‌های شمع‌ها

  1. نوع خاک
  2. سطح آب‌های زیرزمینی
  3. بزرگی مقدار فشارهای طراحی

در این نوع از شمع ها باید از ایجاد دهانه‌های بزرگ بین شمع‌ها جلوگیری گردد که این امر در واقع موجب ریزش خاک موجود در حد فاصل دو شمع در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) می‌گردد.

نام این شمع ها به صورت مخفف CFA (Contiguous Flight Augor) می‌باشد. که محدوده قطر این نوع شمع‌ها بین 300 تا 1000 میلی‌متر می‌باشد.

شمع‌های CFA مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) از دیوارهای دیافراگمی به علت کاهش زمان اجرا و هزینه‌ها و عدم نیاز به گل بنتونیت در گودبرداری‌های کوچک تا متوسط مناسب می‌باشد.

شمع های CFA در پایدارسازی گودهای (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) موجود در مناطق شلوغ شهری به خصوص در مکان‌هایی که سایر سیستم‌های پایدارسازی موجب دست‌خوردگی سازه‌های مجاور می‌گردد بسیار کاربردی می‌باشد. این نوع از شمع ها حرکات زمین را در قسمت پشت گود را نیز محدود می‌نماید.

همچنین بخوانید: مراحل اجرای شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها