طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین

پست زیرزمینی 500 کیلوولت Hongyang در مرکز شهر شانگهای در چین واقع شده است. این پروژه شامل یک ساختمان 5 طبقه بالای زمین و سه طبقه زیرزمین می باشد.

مساحت گودبرداری و عمق این پروژه به ترتیب حدود 10800 متر مربع و 24.0 متر بود. خاک های زمین عمدتاً خاک های نرم با ضخامت بالا شامل آبرفت های کواترنر وذخایر دریایی بود و محیط اطراف این پروژه بسیار پیچیده بود. با توجه به منطقه و عمق گودبرداری، شرایط خاک و الزامات حفاظتی تأسیسات مجاور، روش بالا به پایین برای گودبرداری فونداسیون اتخاذ شد.

در این پروژه در شانگهای گودبرداری از دیوارهای دیافراگمی به ضخامت 1.2 متر برای روش بالا به پایین استفاده می شود. سه سطح سازه زیرزمینی و دو استرات موقت اضافی برای حمایت از دیواره دیافراگم استفاده شد. لوله های فولادی ساخته شده در شمع های حفر شده به صورت عمودی مورد استفاده قرار گرفتند.

سیستم پایش

سیستم پایش با بکارگیری ابزارهای دقیق برای نظارت بر عملکرد حفاری عمیق و امکانات مجاور داده های نظارت شده از سازه نگهدارنده و تاسیسات اطراف در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مشاهدات نشان داد که روش بالا به پایین (تاپ دان) برای کنترل تغییر شکل گودبرداری موثر است. طراحی و ساخت این پروژه می تواند به عنوان مرجعی برای حفاری های عمیق مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم حفاظت جانبی

دیوارهای دیافراگمی در سطوح کف توسط سه دال زیرزمین مهار شده بودند. از دال سقف نیز به عنوان پلت فرم برای بیل های خاک، کامیون کمپرسی و سایر ماشین های ساختمانی استفاده می شد. هشت دهانه دسترسی بزرگ (شکل 2 را ببینید) برای تسهیل در برداشتن خاک حفاری شده و تحویل مصالح ساختمانی در دال ها توزیع شد. این امر باعث بهبود محیط کار در زیر دال سقف و افزایش سرعت ساخت و ساز می شود.

ارتفاع زیرزمین دوم 7.4 متر و فاصله عمودی از دال B2 تا سطح سازند 8.95 متر بود. که به منظور کاهش فاصله سیستم تکیه گاه جانبی و کنترل حرکات دیوار، استرات های RC موقت بین دال ها در زیرزمین سطح دوم و سوم نصب شده است (شکل 1 را ببینید). شکل 2 نمای صفحه دال B0، B1 را به ترتیب نشان میدهد. شکل 3 نمای صفحه دو سطح سیستم قاب استرات RC موقت را نشان می دهد. اندازه سکشن استرات های اصلی موقت 1400 میلی متر در 900 میلی متر بود.

تاپ دان

شکل 2 : پلان نمای دال B0وB1

شکل 3 : پلان نمای استرات های موقت

همچنین بخوانید: بررسی میدانی تغییر شکل بزرگ دیوار دیافراگمی گودبرداری عمیق تحت بارگذاری سطحی نامتقارن

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان