علت استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در طراحی شمع‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) چیست؟

امروزه ساخت و سازهای عظیم در زمین‌­های نامرغوب نیاز به شمع را به عنوان یک گزینه امری اجتناب­‌ناپذیر در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) نموده است.

برای طراحی شمع در پایدارسازی گود ها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ ، سازه نگهبان و…)، لازم است که رفتار آن با پارامترهای ژئوتکنیکی استخراج گردد. با توجه به دست­خوردگی خاک توصیه بر استفاده از آزمایش­‌های درجا می‌­باشد. یکی از این آزمایش­‌های درجا، آزمایش نفوذ مخروط است که رفتار واقع‌­بینانه‌­ای از شمع در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) را می‌­دهد که طبق این آزمایش مقاومت نوک مخروط و اصطکاک جداری قابل اندازه­‌گیری است.

هم­چنین با تلفيق عناصر پيزومتر با نفوذسنج‌­هاي الكتريكي میزان فشار آب حفره­‌ای نیز قابل تعیین می‌­باشد. بعد از پردازش داده‌ها و اطلاعات به دست آمده، نتايج به صورت گرافيكي در برابر عمق عرضه مي‏‌شوند. نمودار گرافيكي نتايج حاصل از آزمایش نفوذ مخروط، بيان دقيق و مفيدي از شرايط زيرسطحي در سايت مورد آزمايش در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) را ارائه مي‌‏دهد.

آزمایش نفوذ مخروط

نتایج حاصل از آزمایش طراحی شمع در پایدارسازی گود

نتایج حاصل از آزمایش نفوذ مخروط به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم قابل استفاده می‌­باشد. استفاده از این نتایج به طور مستقيم، يعني ايجاد رابطه بين مقاومت نوك مخروط و مقاومت واحد نوک شمع مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، میکروپایل ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) و نيز رابطه‌اي بين اصطكاك جداري و مقاومت واحد جداري شمع براي تعيين توان باربري شمع‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گودها به روش تاپ‌دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) بين مهندسين رواج بيشتري دارد

. معمولاً روش‌­هاي مستقيم كه اطلاعات آزمایش نفوذ مخروط را براي طرح شمع به كار مي‌‏گيرند، انطباق نسبتاً خوبي با نتايج عملي براي ظرفيت شمع‌هاي مختلف مورد استفاده در پایدارسازی گودها(پایدارسازی گودها به روش تاپ دان، انکراژ، نیلینگ، سازه نگهبان و…) در مقايسه با روش‌­هاي غيرمستقيم دارد.

همچنین بخوانید: بررسی میدانی تغییر شکل بزرگ دیوار دیافراگمی گودبرداری عمیق تحت بارگذاری سطحی نامتقارن