مقدمه

تجهیزات آزمایش بارگذاری مهار یا مسلح کننده انکراژ

برای بررسی ظرفیت هر مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)، بایستی آن مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) تحت آزمایش بارگذاری قرار گیرد. آزمایش بارگذاری شامل کشش المان فولادی (کابل یا میلگرد) و اندازه­‌گیری بار و جابجایی­‌ها می­باشد. در ادامه، تجهیزات مورد استفاده در آزمایش بارگذاری تشریح شده‌­اند. تجهیزات رایج آزمایش بارگذاری برای تاندون­های کابلی و میلگردی به ترتیب در شکل­های 1 و 2 نشان داده شده­اند. این تجهیزات شامل موارد زیر می­باشند:

 • پمپ و جک هیدرولیک
 • گوه مخصوص نگهداری تاندون (که مانع از برگشت تاندون می­شود)
 • گیج اندازه‌­گیری فشار و لودسل
 • گیچ مدرج برای اندازه‌­گیری جابجایی­‌ها
 • خرک نشیمن جک

 

 

 

تجهیزات مورد استفاده در آزمایش بارگذاری

 • پمپ و جک هیدرولیکی

پمپ و جک هیدرولیک برای اعمال بار به تاندون از طریق سر مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) یا انتهای بیرون زده تاندون، استفاده می­شوند. جک هیدرولیک باید قادر به اعمال بار متمرکز به تاندون باشد. بار بایستی همزمان به همه المان­‌های پیش­تنیدگی تاندون انتقال یابد. اعمال بار فقط به یکی از رشته­‌های کابل در یک تاندون چند رشته­‌ای مجاز نیست. پیستون(یا کوبه) حداقل بایستی 152 م.م جابجا شود و بهتر است این جابجایی از افزایش طول تئوریک تاندون تحت حداکثر بار آزمایش کمتر نباشد. اگر افزایش طول بیشتر از 152 م.م نیاز باشد، مجاز به ادامه جک زدن می­باشیم. همچنین، جک هیدرولیک باید قابلیت­‌های زیر را دارا باشد:

 • بارگذاری و باربرداری نموی، طبق آن چه که در پروسه آزمایش لازم است.
 • اعمال گام­‌های افزایش بار از هر 60 ثانیه.
 • حداکثر بار آزمایش (که بار آزمایش خوانده می­شود) می‌­بایست معادل با 75 درصد توان فشار سیستم جک و پمپ باشد.

 

 

 • مجموعه مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)  با قابلیت تنیدگی

“مجموعه مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ” در قسمت جلوی سر جک برای عدم بازگشت المان فولادی پیش­تنیدگی به سمت داخل در حین بارگذاری استفاده می­شود. در تاندون­‌های میلگردی، “مجموعه مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ” معمولاً شامل پلیت با یک سوراخ مخروطی معکوس و یک مهره می­باشد.

“مجموعه مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ” روی پلیت باربر قرار می­گیرد؛ و پلیت باربر نیز روی قسمت جلوی جک می­نشیند. در تاندون­های کابلی، “سر مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ” نقش “مجموعه مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ” را ایفاء می­کند.

 • لود سل و گیج فشار

تجهیزات استاندارد مورد استفاده برای پایش بار، یک گیج فشار است که یا به تنهایی روی پمپ جک نصب می­شود و یا به همراه لودسل به کار گرفته می­شود که وسط گمانه روی فولاد تنیدگی سوار شده است. قرائت­‌های بدست آمده از گیج فشار برای تعیین مقدار بار مطلق اعمال شده استفاده می­شود. در مواردی که بار به مدت زیاد نگهداشته می­شود، از لودسل برای مانیتورینگ مقدار بار ثابت اعمالی استفاده می­شود، در حالیکه فشار پمپ مدام تنظیم می­شود. در طی مدت زمان نگهداشت بار ثابت، با کنترل مداوم گیج فشار و تنظیم دقیق فشار پمپ، نبایستی هیچ کاهش باری در جک رخ دهد و پیستون جک نباید به عقب برگردد. همچنین، تغییرات حرارت می­تواند بر جک هیدرولیک یا قرائت­های گیج فشار تاثیر بگذارد.

در آزمایش‌­های شاهد و در آزمایش‌­های lift off، معمولاً فقط از گیج فشار (به تنهایی) برای اندازه­‌گیری بار استفاده می­شود. در آزمایش‌­هایی که بار به مدت زیادی ثابت نگه داشته می­شود (آزمایش­های خزش)، بایستی از یک لودسل در کنار گیج فشار استفاده شود.

کالیبراسیون گیج فشار و لودسل بایستی از هر 45 روز کاری یکبار انجام شده و تایید شود. گواهی­نامه‌­ها و گراف­‌های کالیبراسیون گیج فشار و لودسل بایستی قبل از استفاده، توسط پیمانکار تهیه شود. همواره بایستی یک گیج فشار دقیق و کالیبره شده مورد تایید در سایت پروژه به صورت آماده بکار، برای کنترل دوره­ای گیج­‌های فشار نگهداری شود.

 

 • تجهیزات گیج مدرج برای اندازه­‌گیری جابجایی­‌ها

جابجایی کل تاندون معمولاً بوسیله گیج مدرج نصبی ثابت روی یک سه پایه (یا وسیله ه­ای مشابه که مستقل و جدا از سازه است) اندازه‌­گیری می­شود. گیج مدرج بایستی قادر به اندازه­‌گیری و قرائت با دقت 0/025 م.م. باشد و درجه­‌بندی آن باید طوری باشد که بتوان افزایش طول­ تاندون بیش از حداکثر مقدار را اندازه­‌گیری نمود. دقت کنید که گیج مدرج باید عمود بر انتهای تاندون یا سایر صفحات اندازه‌­گیری قرار بگیرد. عموماً گیج­‌های مدرج با درجه‌­بندی بیشتر از 100 م.م. توصیه نمی­شود. جاییکه انتظار می­رود افزایش طول تاندون در طی آزمایش بارگذاری بیشتر از 100 م.م. باشد، می­توان از دو یا چند گیج با درجه­‌بندی زیر 100 م.م. در کنار هم استفاده نمود.

 

 

 

 

 • خرک نشیمن جک

در تاندون­های میلگردی، یک خرک جک روی سر مهار (یا مسلح‌انکراژ)  قرار دارد و به پلیت باربر متکی است. خرک جک امکان آزمایش روی تاندون میلگردی با مهره را فراهم می­کند و این اجازه را می­دهد که در حین اعمال بار lock-off به مهره دسترسی داشته باشیم. خرک جک بایستی قادر به انتقال 100% حداقل مقاومت کششی مشخصه (SMTS) از المان فولادی به پلیت باربر باشد. در تاندون کابلی هم می­توان ازتجهیزات خرک جک استفاده نمود تا امکان قرارگیری رشته‌­های کابل در گوه‌­ها وجود داشته باشد و بعد از اتمام آزمایش در جای خود باقی بمانند.

 

سایز مطالب پی بان:

در ارزیابی پایداری خارجی دیوارهای میخکوبی چه مدهای گسیختگی ای لحاظ می‌گردند؟

در پروژه‌های گودبرداری، پایدارسازی و اجرای سازه نگهبان، منظور از سطح خطر گودبرداري چیست؟