بهسازی خاک

نظریه بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط حرارت و انجماد بیان می‌کند که هرچه گرمای بیشتری به واحد جرم خاک وارد گردد، تاثیر بهسازی بیشتر می‌گردد. حتی افزایش کمی در دما ممکن است باعث افزایش مقاومت دانه‌های خاک در اثر کاهش اندرکنش الکتریکی بین دانه‌ها گردد و باعث یک جریان آب حفره‌ای و کاهش میزان رطوبت خاک در اثر تبخیر آب در اثر افزایش دما ایجاد گردد.

نحوه ایجاد حرارت در داخل خاک جهت بهسازی در پایدارسازی گود

برای این کار از سوزاندن سوخت‌های مایع و یا گازی در داخل گمانه‌ها و یا تزریق هوای داغ به گمانه‌هایی به قطر 15/0 تا 2/0 متر صورت می‌گیرد که می‌توانند قطر پایدارسازی شده برابربا 3/1 تا 5/2 متر بعد از 10 روز انجام بهسازی ایجاد نمایند.

از این روش معمولا وقتی استفاده میشود که منبع ارزان و عظیمی از گرما در نزدیکی محل انجام پروژه (پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)) وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان ازین روش‌ها در بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط حرارت و انجماد یاد کرد.

نحوه بهسازی خاک توسط انجماد خاک در پایدارسازی گود

انجماد خاک به این معنا است که دمای خاک را تا جایی پایین بیاوریم تا رطوبت بین حفرات خاک منجمد گردد. انجماد آب حفره‌ای به عنوان یک عامل سمانتاسیون بین ذرات خاک که باعث افزایش مقاومت برشی و نفوذپذیری می‌شود، عمل می‌نماید.

تفاوت حرارت دادن و منجمد کردن خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …):

برخلاف روش حرارت‌دادن خاک، روش انجماد خاک مورد استفاده در بهسازی خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) در محدوده وسیعی از انواع خاک‌ها، سایز دانه‌ها و شرایط زمین مورد استفاده می‌باشد. به طور اساسی تنها عامل مورد نیاز برای بهسازی خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان، میکروپایل و …) وجود آب در بین ذرات خاک می‌باشد. این روش یکی از روش‌های معمول در بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط حرارت و انجماد می‌باشد.

پروسه انجماد خاک در بهسازی خاک موجود در پایدارسازی گود

پروسه این فرآیند معمولا شامل نصب لوله‌های دوجداره در داخل خاک می‌باشد. یک خنک‌کننده از طریق یک مدار بسته پخش می‌گردد. برای حفظ دمای خنک کننده از یک کارخانه تبرید استفاده می‌گردد.

روش‌های ذکر شده روش‌هایی برای بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط حرارت و انجماد بودند که بدین واسطه می‌توان نتیجه خوبی در بهینه‌سازی خاک گرفت.

همچنین بخوانید: بهسازی خاک توسط آهک و خاکستر بادی