استفاده از جت گروتینگ برای محدود کردن جابجایی دیوار دیافراگمی در یک گود عمیق

گودبرداری‌های عمیق در تایوان اغلب در مناطق پرجمعیت و شلوغ انجام می‌شود. بنابراین، بسیاری از سایت‌های ساخت‌وساز در نزدیکی ساختمان‌های مجاور قرار دارند. حتی با اجرای دقیق پروسه گودبرداری، همواره مقداری نشست زمین رخ می‌دهد که ممکن است باعث آسیب‌های سازه‌ای یا غیر سازه‌ای به ساختمان‌های مجاور شود. تجربیات اجرایی در تایوان نشان داده است که نشست‌های قابل ملاحظه‌ی زمین ممکن است در نزدیکی محل ساخت ایجاد شده و تا فاصله سه تا چهار برابر عمق گود گسترش یابد. این وضعیت اشاره دارد که ساختمان‌های واقع در این فاصله احتمالاً تحت تأثیر فعالیت‌های گودبرداری قرار می‌گیرند. دعاوی حقوقی و زیان‌های مالی بزرگ برای چنین حوادثی اجتناب ناپذیر هستند. بنابراین، در هنگام برنامه‌ریزی گودبرداری، یکپارچگی ساختمان‌های مجاور باید از اهم واجبات مورد توجه سازندگان، مهندسین طراح و پیمانکاران باشد.

جت گروتینگ به عنوان راه‌حل

جت گروتینگ یکی از روش‌های مؤثر برای بهسازی خاک و افزایش مقاومت پسیو خاک در جوانب گود است. در این مقاله، طراحی و اجرای جت گروتینگ برای کاهش جابجایی دیوار دیافراگمی در یک گود با 6 طبقه منفی بررسی شده است. جت گروتینگ با تزریق دوغاب سیمانی به خاک، باعث تقویت خاک و کاهش نشست زمین می‌شود.

مطالعه موردی: گود عمیق در تایوان

در این پروژه، جت گروتینگ برای بهسازی خاک و افزایش مقاومت پسیو خاک در جوانب گود به کار گرفته شد. تاثیر این بهسازی بر مقاومت کلی خاک با روش میانگین وزنی تخمین زده شد. نتایج پایش خطوط پروژه نشان داد که بهسازی خاک با جت گروتینگ برای کاهش جابجایی دیوار دیافراگمی در یک گود عمیق 22.3 متری بسیار موثر واقع شده است. این بهسازی توانست جابجایی دیوار را تا بیش از 40 درصد کاهش دهد.

آنالیز و نتایج

آنالیز بازگشتی عددی نیز اثربخشی جت گروتینگ را تایید کرد. مزیت اصلی این روش در کاهش هزینه‌های بهسازی است، زیرا بهسازی دقیق و برنامه‌ریزی شده قسمتی از دیواره می‌تواند هزینه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد. باید خاطرنشان شود که نتایج عددی بر اساس تعداد زیادی فرضیات و داده‌های محدود به دست آمدند، اما با توجه به بهترین قضاوت نویسنده، در صورت نبود بهسازی با جت گروتینگ جابجایی دیوارها 40 درصد بیشتر مورد انتظار بود.

نتیجه‌گیری

استفاده از جت گروتینگ به عنوان راه‌حلی موثر برای بهسازی خاک و کاهش جابجایی دیوار دیافراگمی در گودبرداری‌های عمیق نشان داده شد. این روش، به خصوص در مناطق پرجمعیت و نزدیک به ساختمان‌های مجاور، می‌تواند به طور قابل توجهی از آسیب‌های سازه‌ای جلوگیری کرده و هزینه‌های مرتبط با تعمیرات و دعاوی حقوقی را کاهش دهد.

 

شکل 1: شکل شماتیک بهسازی خاک به وسیله جت گروتینگ برای ساختمان مسکونی MR

شکل 2 : نمودار جابجایی اندازه گیری شده دیوار دیافراگمی بر اساس خطوط پروژه

 

کلمات کلیدی: جت گروتینگ، گودبرداری عمیق، دیوار دیافراگمی، بهسازی خاک، نشست زمین، تایوان

 

مقالات مرتبط:

روش جت گروتینگ و کاربردهای آن در بهسازی خاک و ستون‌های خاک-سیمان

استفاده از جت‌گروتینگ برای محدود کردن جابجایی دیوار دیافراگمی

تخمین پارامترهای جت‌گروتینگ در سد شهریار ایران

اثر فشار و جریان گروت بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک در اجرای جت گروتینگ