توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی)

نام کارفرما: معاونت عمرانی موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله)

تاریخ اجرا:بهمن ماه 97

محل پروژه: قم، بلوار پیامبر اعظم

توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، در زمینی به مساحت 11000 مترمربع