قم1
قم3
قم2
قم4

+شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی)

+نام کارفرما: معاونت عمرانی موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله)

+تاریخ اجرا:بهمن ماه 97

+محل پروژه: قم، بلوار پیامبر اعظم

+توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، در زمینی به مساحت 11000 مترمربع