توضیحات پروژه

شرح فعالیت: اجرای عملیات تحکیم بستر و تقویت فنداسیون به روش میکروپایل باربر

نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

تاریخ اجرا: اسفند ماه 98

محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک 7

توضیحات: اجرای میکروپایل های باربر زیر تراز آب