+شرح فعالیت: اجرای عملیات تحکیم بستر و تقویت فنداسیون به روش میکروپایل باربر

+نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

+تاریخ اجرا: اسفند ماه 98

+محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک 7

+توضیحات: اجرای میکروپایل های باربر زیر تراز آب