شرح فعالیت: مانیتورینگ دیواره گود، کنترل طراحی، محاسبات و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه به روش نیلینگ و انکراژ (استرند) و استفاده از شمع درجا (سولجر پایل) و زهکشی با گالری و ژئوتکستایل

نام کارفرما: شرکت پرشیا اسفندیار

تاریخ اجرا:  شهریور ماه 93

محل پروژه: تهران، خیابان جردن، بلوار اسفندیار، رو به روی بانک اقتصاد نوین

توضیحات: عمق گودبرداری 21 متر، سربار ساختمان های قدیمی و مهار یک درخت و تاورکرین در پیرامون پروژه با یک کنج محدب، گودبرداری از تراز 10- به بعد با زهکشی و هدایت آب انجام شد.