شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 7 کیلومتر

نام کارفرما: شرکت خدمات ژئوفناوری سارنگ

تاریخ اجرا:  آبان ماه 90

محل پروژه: تهران، خیابان باهنر نیاوران

توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، سربار برج 16 طبقه، گودبرداری تا 8 متر زیر تراز آبهای زیرزمینی