روش‌های نصب میخ یا مسلح کننده نیلینگ

در ایالات متحده عمدتاً میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها به روش حفاری- تزریق اجرا می­ شوند. در دامه این مطلب انواع روش ­های اجرا  را به طور خلاصه معرفی میکنیم.

تکنیک­ های نصب و اجرای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) را می­ توان به قرار زیر طبقه­ بندی نمود:

  • میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های حفاری تزریق شده

گمانه ­هایی به قطر 100 و 200 میلی متر در خاک فونداسیون و معمولاً در فواصل تقریبی 5/1 متری از هم حفر می­ شوند. ابتدا میل گردهای فولادی مستقر شده و سپس دوغاب تزریق می­ شود. میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های تزریق شده رایج ترین سیستم مورد استفاده در دیوارهای پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) می ­باشند و می ­توان از آن ها به عنوان دیوار پایدارسازی شده موقت یا دائمی (به شرط آن که سیستم محافظت از خوردگی مناسبی در نظر گرفته شده باشد) استفاده نمود.

  • میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)­های رانشی (جابجایی)

قطر این میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ها نسبتاً کم (19 تا 25 م.م.) می ­باشد. فواصل تقریبی آن ها از هم معمولاً 1 تا 2/1 متر می­ باشد. اجرای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های رانشی (در قیاس با میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های حفاری- تزریق) سریع ­تر می ­باشد، اما این روش اجرا، صرف نظر از ضخامت فدائی میلگردها، از سیستم محافظت خوردگی مناسبی برخوردار نیست. به همین دلیل در اغلب موارد میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های رانشی فقط برای دیوارهای پایدارسازی شده موقت استفاده می­شوند.

  • میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های خود حفار

با استفاده از میلگردهای تو خالی می­ توان حفاری و تزریق را یک جا انجام داد. در این روش، هم زمان با حفاری، دوغاب از میان میلگرد توخالی تزریق می­ شود. دوغابی که از میان سوراخ­ های سر مته فدائی خارج می­ شود، گمانه را از بالا تا پایین پر می­ کند. در این روش از تکنیک ­های حفاری دورانی ضربه­ های استفاده می­شود. اجرای این نوع میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) نسبت به میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) حفاری- تزریق سریع­ تر می ­باشد و بر خلاف میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های رانشی، بخشی از سیستم محافظت خوردگی به واسطه دوغاب تامین می­ شود.

  • میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های تزریق فشاری (jet-grouting)

در این تکنیک برای حفر زمین و پیشروی گمانه (که متعاقباً اجرا می­گردد) تا عمق نهایی، از تزریق فشاری استفاده می­ گردد. دوغاب محافظت خوردگی میلگرد را تامین می­کند. در گام دوم، میلگردها معمولاً با استفاده از روش حفاری ضربه ه­ای- لرزه­ای اجرا می­شوند.

  • میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های پرتابی (launched)

در این روش، میلگردهای بدون روکش یا به اصطلاح لخت به داخل خاک پرتاب (launched) می­ شوند. میلگردها قطری معادل 19 تا 25 میلیمتر و طولی حدود 8 متر دارند. این تکنیک امکان اجرای سریع با سوء تاثیر کم بر محیط پروژه را فراهم می­ آورد، اما ممکن است کنترل طول نفوذ میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) در زمین دشوار باشد. این روش فقط در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های موقت استفاده می­شوند.