طراحی سازه نگهدارنده انکراژ

انکراژ یکی از روش‌های بسیار موثر در پایدارسازی گودهای عمیق است. انکراژ با نام‌های میل مهار و دوخت به پشت نیز شناخته می‌شود. مراحل اجرایی انکراژ تا حد زیادی شبیه به روش نیلینگ است.

انواع گود برداری

شکل 1 درواقع تصویری از گود برداری عمیق را نشان می دهد. این گودبرداری یک شکل مستطیل نامنظم دارد. این زمین مساحت حدودی 33500 متر مربع دارد. سایت ساختمان به دو ناحیه حدودی مستطیلی تقسیم می شود، ناحیه A و ناحیه B که طراحی های متفاوتی برای سازه نگهبان دارد. ناحیه A مستطیلی به ابعاد متر و ناحیه B نیز متر می باشد و میانگین عمق گودبرداری 23.1 و 14.9 متر به ترتیب برای این نواحی می باشد.

حرکت دیوار شمعی و زمین و نیروهای محوری در طول ساخت و ساز با استفاده از دستگاه های استاندارد مانیتورینگ پایش شد. نقاط پای برای این گود را نشان میدهد که شامل انحراف سنج درون دیوارهای شمعی و سنسورهای نیرو در انکرهای دوخت به پشت و نقاط پایش برای تغییرشکل های افقی سرشمع ها انجام شد و همچنین نقاط پایش نشست در سمت غرب و شرق گود عمیق با 7 نقطه مشخص شد.

بر اساس تحقیقات میدانی که در آن 90 گمانه حفاری شد. پروفیل سایت موردنظر میتواند به 5 لایه تقسیم بندی شود. شکل 2 زیر گروه پروفیل خاک برای یک بور هول در سایت گودبرداری نشان می دهد. فاصله عمودی انکرهای دوخت به پشت 3 متر بود، فاصله افقی انکرها 2.2 متر برای ردیف های دو و وسه بوده است و 1.1 متر برای ردیف های دیگر بود.

شکل 2: پروفیل دیوار شمع انکر و پروفیل خاک زیرسطحی

نکات مهمی که در مورد روش میل مهار یا انکراژ باید بدانید!

اجرای سولجرها جهت افزایش مقاومت سطح در برابر برش پانچ و تقویت پایداری جداره گود است. اگر از سولجر استفاده نکنیم، باید به روش بلوک و مهاری از ۲ پلیت فلزس یا پد بتنی جهت اجرای انکراژ استفاده کنیم.

بین بلوک‌های بتنی را می‌توان با آرماتور یا شبکه سیمی جوش شده، مش بندی کرده و با استفاده از روش شاتکریت، آن را بتن پاشی کرد. در پشت این دیوارها، باید از نوارهای ژئوکامپوزیتی زهکش استفاده کرد.

استفاده از این روش موجب آن می‌شود که نیروی پیش‌تنیدگی موجود در کابل، خاک را فشرده سازد و در نتیجه خاک، فشرده‌تر و متراکم تر شده و نیروی رانشی ناشی از آن کاهش یابد.

کل نیروی رانش خاک مجاور جداره گود، به خاک‌های داخل بدنه دورتر دیواره منتقل شده و خاک پایدار بدنه انتهایی، به عنوان سازه نگهبان عمل کرده و رانش خاک ناپایدار بدنه مجاور جداره گود را تحمل می‌کند.

روش انکراژ را می‌توان هم در خاک و هم در سنگ اجرا کرد. رفتار خاک‌های مختلف در این روش حاکی از آن است که احتمالا رس‌های نرم تنها نوع خاک‌هایی هستند که رفتار آن‌ها در روش انکراژ قابل اعتماد نیست.

در روش انکراژ تا پایان عمل کشیدن تاندون‌های پیش تنیدگی، نباید قسمت ناپایدار خاک تحت تزریق قرار گیرد. زیرا این قسمت از کابل باید امکان افزایش طول کافی بر اثر اعمال نیروی کششی بر آن را داشته باشد.

همچنین بخوانید: بهسازی شیب های خاکی با نیل و مواد انعطاف پذیر