نمونه‌های اجرایی از گودبرداری‌های که با وجود بکارگیری سیستم‌های نگهدارنده در آنها دچار ریزش شده‌اند:

روش‌های مختلفي برای پايدارسازی گود برداري‌ها وجود دارد كه نمونه‌های اجرایی از گودبرداری‌ عبارتند از: روش خرپايي، روش ميخکوبي (نيلينگ) ، روش مهارسازی ( انکراژ در سیستم نیلینگ)، روش سپركوبي، روش ديوار ديافراگمي، روش دوخت به پشت (تايبک) ، روش سازه‌نگهبان مهارمتقابل ، روش سازه نگهبان خرپایی، روش اجرای بالا به پایین (تاپ دانTop-down) و روش تركيبي.

۱) گسیختگی یک گودبرداری (پایدارسازی گودبرداری‌ها به روش‌هایی مانند: نیلینگ، سازه‌های نگهبان، تاپ دانTop-down و…. انجام می‌گیرد) در غرب جاکارتا، در سال ۱۹۹۵:

این گودبرداری (پایدارسازی گودبرداری‌ها به روش‌هایی مانند: نیلینگ، سازه‌های نگهبان، تاپ دانTop-down و…. انجام می‌گیرد) که در آن از روش سپرکوبی برای مهارجانبی خاک استفاده شده است، به دلیل محاسبه نادرست تنش جانبی رس نرم، دچار شکست شد. سپس برای جلوگیری از حرکت بیشتر خاک از سیستم شمع درجا استفاده گردید، ولی به دلیل اینکه میزان جابه‌جایی اولیه خاک بیش از جابه‌جایی معادل حدگسیختگی آن بوده، مهار حرکت بعدی خاک میسر نبوده و این سیستم با 30 درجه انحراف دچار گسیختگی گردید.

2) گسيختگي يک گودبرداری (پایدارسازی گودبرداری‌ها به روش‌هایی مانند: نیلینگ، سازه‌های نگهبان، تاپ دانTop-down و…. انجام می‌گیرد) باز در شمال جاكارتا در سال 2005 : اين گسيختگي به دليل آناليز نادرست پايداری گود صورت گرفت، كه در آن شمع‌های نگهدارنده در معرض نيروی جانبي زيادی قرار گرفته و تحت اين نيروها رانده شده و در نهايت دچار شکست شدند.

3) گسيختگي يک گودبرداری (پایدارسازی گودبرداری‌ها به روش‌هایی مانند: نیلینگ، سازه‌های نگهبان، تاپ دانTop-down و…. انجام می‌گیرد) در سورابايا در سال 2007: جداره‌های اين گود توسط سيستم سپركوبي مورد حفاظت قرار گرفت ولي به دليل نفوذ ناكافي پنجه سپر فولادی در خاک، انتهای سپر با جابجايي بيش ازحد، دچار گسيختگي گرديد.

4) گسيختگي ضلع شرقي گودبرداری (پایدارسازی گودبرداری‌ها به روش‌هایی مانند: نیلینگ، سازه‌ نگهبان، تاپ دانTop-down و…. انجام می‌گیرد) مجتمع تجاری-اداری شيخ‌بهايي در اصفهان: در اين پروژه تا عمق 4 متری از سيستم نيلينگ برای مهار گود استفاده گرديد ولي به دليل مخالفت همسايگان اين پروژه برای بکارگيری اين سيستم در اعماق بيشتر، از عمق 4 تا 14 متری اين گود، سيستم ديوار ديافراگمي برای مهار جداره‌ها بکار گرفته شد.

با اين حال به دليل وجود يک لایه نازک ماسه در ضلع شرقي اين پروژه، و فرار دوغاب تزريق شده از طريق اين لایه، اين ضلع در عمق 6 متری دچار ريزش موضعي گرديد. مهار بکار رفته برای پايدارسازی جداره‌های گود اكثر اين پروژه‌ها ديوار ديافراگمي و سيستم نيلينگ است.

همچنین بخوانید: نشست ناشی از گودبرداری در دیوارهای پایدارسازی‌شده