تعریف مهار یا انکراژ (Anchore)

مهار چیست ؟ مهار ها یا انکر ها از نوع المان­های (تاندون) پیش­تنیده­ تزریق شده با دوغاب سیمان می­باشند که در داخل خاک یا سنگ اجرا می­شوند. سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) مشتمل است بر دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی شده یا (انکراژ در سیستم نیلینگ) انعطاف­پذیر، پایدارسازی شیروانی­ها و زمین لغزه­ها بوسیله مهار، و پایدارسازی و بهسازی سازه­ها بوسیله مهارهای گیردار در انتها می­باشد.

همزمان با پیشرفت روش­های طراحی و تکنیک­های ساخت و مصالح مورد استفاده در مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) و آزمایش­های ارزیابی سیستم مهارکوبی زمین (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) ، این روش روز به روز اقتصادی­تر و مقرون به صرفه­ می­شود. این امر منجر به افزایش کاربرد سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) موقت و دائم گردیده است.

عمر سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم حدود 75 الی 100 سال پیش­بینی و طراحی می­شوند. با این وجود سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) موقت نیز رایج و کاربردی می­باشند. عمر طرح سیستم­های موقت متغیر بوده و به مدت زمان نگهداری مد نظر بستگی دارد.

سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) موقت آنهائی هستند که بعد از مدتی حذف گردیده و یا به محض تکمیل سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم ارزش و کارایی خود را از دست می­دهند. مدت زمان تعریف شده برای سیستم­های موقت 18 تا 36 ماه می­باشد ولی ممکن است بسته به شرایط اجرای پروژه کوتاه­تر و یا طولانی­تر نیز باشند.

سیستم­های موقت خود به دو گروه، “سیستم نگهدارنده گود” (SOE) و “سیستم­های موقت بحرانی” تقسیم شده­اند. بطور کلی طراحی سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) موقت بعنوان “سیستم موقت بحرانی” منوط به درخواست کارفرما می­باشد. اگر بخواهیم جابجائی­های جانبی سیستم مهار شده را محدود کنیم و جابجائی زمین واقع در پشت سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) را به حداقل برسانیم، بایستی بنا را بر طراحی سیستم موقت بحرانی گذاشت.

کارفرما اغلب مسئولیتی را در قبال طرح و عملکرد سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) SOE به پیمانکار ابلاغ می­کند. اصول طراحی سیستم­های SOE بر اساس پایداری سیستم می­باشد.

پس مهم­ترین تفاوت در اصول طراحی دو سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) موقت “SOE” و “بحرانی” در این است که، طراحی سیستم “SOE” بر مبنای پایداری کلی سیستم می­باشد، ولی طراحی سیستم “موقت بحرانی” بر مبنای به حداقل رساندن جابجائی زمین می­باشد.

. زمانی که صحبت از سیستم­های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم و یا کاربرد دائم می­شود، در واقع شامل سیستم­های موقت بحرانی نیز می­گردد. در ادامه تفاوت­های اصول طراحی سیستم­های دائم و سیستم SOE مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مولفه­های طراحی ذیل عمدتاً مبین محدودیت­های طراحی سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم می­باشند تا سیستم­های موقت SOE.

 1. انتخاب روکش الواری 2. تنش­های مجاز در اجزای سازه­ای 3. ضریب اطمینان 4. طراحی برای بار محوری 5. اضافه بارهای تعریف شده در ارزیابی بارگذاری دیوار 6. معیارهای طراحی لرزه­ای 7. آزمایش بارگذاری مهار

 

پیشینه

اولین کاربرد سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) در ایالات متحده به نگهداری موقت گودبرداری­ها بر می­گردد. این سیستم­ها عمدتاً توسط پیمانکاران متخصص طراحی و اجرا شده­اند. استفاده سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم در پروژه­های عمومی در ایالات متحده تا اواخر دهه 1970 رایج نبود، ولی امروزه تبدیل به یک تکنیک معمول برای بهسازی و نگهداری زمین و پایدارسازی شیروانی­ها در بزرگراه­ها شده است. در شرایط یکسان طراحی و ساخت، سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) چندین مزیت و برتری نسبت به سایر سیستم­های سنتی معمول دارد که خود منجر به برتری­ فنی و صرفه­جوئی اقتصادی پروژه می­شود. برای مثال، مزایای سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) نسبت به دیوارهای حائل بتنی وزنی جهت نگهداری دیواره در یک بزرگراه به قرار زیر می­باشد:

 • مانعی برای عملیات خاکبرداری گود محسوب نمی­شود
 • توانایی استقامت در مقابل فشارهای افقی نسبتاً بزرگ دیوار بدون نیاز به افزایش سطح مقطع دیوار
 • عدم نیاز به اجرای سیستم نگهداری موقت گود، چرا که دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) شده می­تواند در سازه دائم ادغام شود
 • عدم نیاز به خاکریزی
 • عدم نیاز به اجرای فونداسیون عمیق
 • کاهش زمان اجرا
 • عدم تجاوز به حریم املاک مجاور و مشکلات حقوقی متعاقب (right-of-way)

در سال 1979 اداره کل حمل و نقل بزرگراهی (FHWA) یک پروژه مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم آزمایشی و نمادین اجرا کرد. هدف از اجرای این پروژه آشناسازی ادارات راه با اطلاعات لازم جهت ارتقاء کاربرد سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم و دیوار پایدارسازی شده به روشهای مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) بود. اهداف اصلی این پروژه نمایشی به قرار زیر بودند:

 1. مطالعه و بررسی تکنیک­ها و پروسه­های موجود اجرای سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)
 2. تعیین مناطقی که اجرای سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) مستلزم تمهیدات خاص و اضافه می­باشد
 3. بروزرسانی تکنیک­های موجود
 4. تدوین یک راهنمای جامع طراحی و اجرا
 5. بازاریابی و تشویق ادارات راه برای استفاده از این سیستم

بین سال­های 1979 تا 1982 دو گزارش تحقیقی از سوی FHWA تکمیل و ارائه گردید (گزارش شماره FHWA-RD-81-150, 151, 152 و همچنین گزارش شماره FHWA-RD-82-047) و چندین پروژه آزمایشی توسط ادارات راه به اجرا در آمد.

راهنمای طراحی نیز به سال 1984 توسط FHWA تدوین یافت که در سال 1988 بروزرسانی شد. طی اجرای پروژه نمایشی فوق­الذکر، پنج پروژه مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) دائم ابزارسنجی شدند و اطلاعات مربوط به عملکرد دیوارها جمع ­آوری شد (به FHWA-DP-90-068-003 رجوع کنید). امروزه، سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زمین تبدیل به یک روش کامل و مطمئن در طراحی بزرگراه­های ایالات متحده شده است.

پروسه­ آزمایش­های ارزیابی و پذیرش سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زمین از زمان انتشار مطالعات FHWA-1988 ارتقاء یافته­اند. گزارش شماره 27 آشتو تحت عنوان “تکنیک­های بهسازی خاک در محل” و نشریه موسسه پس­کشیدگی (PTI) تحت عنوان “توصیه­ هایی برای اجرای مهارهای پیش­تنیده در سنگ و خاک”، بعنوان مبنای مطالب این کتاب در خصوص آزمایش­های پذیرش سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زمین و سیستم­های محافظ خوردگی مهارها مورد استفاده قرار گرفته اند.