مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down) برای زیرزمین‌های عمیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

– شمع‌های درجا که به عنوان ستون‌های زیرزمین و سیستم سازه نگهبان پیرامونی اســت از زیر تراز ستون‌ها و دیوارهای همکف، ریخته می‌شود. ابتدا دیوارهای پیرامونی زیرزمین اجرا می‌شود. این دیوار می‌تواند از نوع دیوار درجاریز، دیوارهای دیافراگمی پیش‌ساخته بتنی یا با استفاده از روش دوغاب بنتونیت، شمع‌های سکانتی، شمع‌های پیوسته یا سپری‌های فولادی باشد. استفاده از انواع دیوارهای حائل در این روش امکان‌پذیر است.

– پس از اجرای دیوار حایل با توجه به شرایط پروژه و عمق گودبرداری می‌توان ستون‌های میانی سازه را اجرا کرد.

– پیش از هرگونه عملیات خاکبرداری، دال سقف زیرزمین اول از تراز زمین موجود اجرا می‌شود. دال سقف به عنوان یک مهار متقابل عمل می‌کند. در داخل دال یک بازشــدگی تعبیه خواهد شد، تا خاک‌های حاصل از عملیات خاکبرداری از طریق آن به بیرون از سایت انتقال یابد. پس از اجرای دال سقف اولین طبقه زیرزمین، عملیات خاکبر داری اولین زیرزمین انجام می‌شود.

– پس از پایان یافتن خاکبرداری اولین زیرزمین و رسیدن به تراز سقف زیرزمین دوم عملیات اجرای دال سقف و مجددا پس از آن خاکبرداری انجام می‌شود. این روند تا رسیدن به تراز زیر پی ادامه پیدا می‌کند.

– پس از پایان عملیات خاکبرداری آخرین زیرزمین با رسیدن به تراز زیر پی سازه عملا پایدارسازی گود برداری پایان می‌پذیرد.

– در مرحلــه آخر فونداسیون سازه اجرا و بازشدگی‌های ایجاد شده در دال سقف‌ها بسته می‌شود و سازه زیرزمین تکمیل می‌شود.

هریک از مراحل اجرایی روش تاپ‌دان در بالا، ممکن است نحوه اجرا از یک سایت به سایت دیگر متفاوت باشــد. لذا شــرایط ژئوتکنیکی ســاختگاه، ملاحظات طراحی و مسایل اجرایی و همجواری پروژه است که تعیین می‌کند از چه روشی برای اجرا استفاده شود. در مواردی که امکان اخذ رضایت از همسایه‌های مجاور گودبرداری یا مقابله با تراز بالای سطح آب زیرزمینی در پروژه مطرح باشد، تقریبا تنها روش مطمئن و قابل اجرا است.

مراحل اجرای تاپ دان ۳

مراحل اجرای تاپ دان ۴

همچنین بخوانید: گودبرداری و پایدارسازی گود در نزدیکی تونل

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان

طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین