توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

در مناطق شهری پر رفت و آمد، ساخت سازه های زیرزمینی با استفاده از روش هایی مانند روش های سنتی از پایین به بالا با توجه به وجود ساختمان ها و جاده ها در اطراف آن همچنین احتمال وجود شکایات از طرف ساکنین به دلیل آلودگی صوتی، گردوغبار و لرزش در طول ساخت در حال سخت شدن است. در عین حال، روش تاپ دان مزایایی مانند قادر بودن برای محافظت از ساختمان ها و زیرساخت های شهری را دارد و میتواند به عنوان یک روش جایگزین برای روش های سنتی پایدارسازی گود مورد استفاده قرار گیرد. روش تاپ دان درحال حاضر در شهرهای شلوغ آسیا مانند تایوان، سنگاپور، چین، ژاپن و کره مورد استفاده قرار گرفته است. تقاضا برای این روش به دلیل امکان ساخت روسازه و زیرسازه به صورت همزمان رو به افزایش است.

در این مطالعه، ستون های فولادی لوله ای پر شده با بتن (CCFT)، برخلاف ستون های پرطرفدار H شکل، برای استفاده در سیستم تاپ دان پیشنهاد شده اند. به علاوه یک سیستم اتصال برشی جدید با اتصالات برشی گل میخ بین ستون های CCFT و دال های مسطح توسعه یافت. اشاره شد که یک ستون CCFT با مقاومت فشاری طراحی مشابه با یک ستون Hشکل بدون در نظر گرفتن اثر طول میتواند به آسانی نصب شود حتی در گمانه ها کوچکتر امکان این امر وجود دارد. در ادامه، در مقایسه با ستون های H شکل فولاد کمتری برای تولید ستون های CCFT مورد نیاز است. نشان داده شد که مقدار فولاد مورد نیاز میتواند با کاهش ضخامت دیواره یا قطر ستون های CCFT با توجه به طول آشکارشده ستون در طول گودبرداری کاهش یابد. اتصال نواری جوشی سیستم اتصال برشی توسعه یافته قبل از کاربرد میدانی آن آزمایش شد. نتایج آزمایش نشان داد که اتصالات ظرفیت های برشی و تغییرشکل موثری را از خود نشان میدهند. ستون های CCFT با سیستم اتصالات برشی توسعه یافته در پروسه ساخت با روش تاپ دان اعمال شد که منجر به کاهش در هزینه ها و زمان گردید. در این پروژه، کاهشی در ظرفیت باربری ستون ها مشاهده نشد درحالیکه، قطر گمانه ها کاهش یافت.

 

 

شکل 1: تصویر پروسه نصب برای سیستم اتصال برشی: (a)و (b) قرار دادن ژاکت برشی بر روی باند متحمل برش و (c) اتصالات ژاکت برشی

شکل 1: تصویر پروسه نصب برای سیستم اتصال برشی: (a)و (b) قرار دادن ژاکت برشی بر روی باند متحمل برش و (c) اتصالات ژاکت برشی

 

شکل 2 : تصویر مفهوم سیستم اتصال برشی جدید : (a) به کاربرده شده در ورکشاپ و (b) بکار برده شده در فیلد

شکل 2 : تصویر مفهوم سیستم اتصال برشی جدید : (a) به کاربرده شده در ورکشاپ و (b) بکار برده شده در فیلد

 

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود

گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان

طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین