عوامل موثر بر هزینه‌های دیوار نیلینگ

در لیست زیر برخی از عوامل مهم که بایستی در برآورد و مقایسه هزینه‌ های دیوار نیلینگ (میخکوبی) در نظر گرفته شوند، ارائه شده است:

– دسترسی به سایت و حق ارتفاقی و حریم زمین‌های مجاور

– وجود خاک‌های نامطلوب برای اجرای دیوار نیلینگ (میخکوبی) خاک

– حضور دائم تراز آب زیرزمینی بالا در خاک‌های دانه‌ای

– نشت بیش از حد در رویه دیوار، صرف نظر از منبع آب زیرزمینی یا نوع خاک حائل شده

– تجمع بیش از حد آب زیرزمینی در گود و نیاز به تخلیه آب موقت از گود

– موجود بودن مصالح در بازار، از جمله نمره میلگرد طرح شده و انواع سیمان

– هزینه تجهیز سایت

– دسترسی به پیمانکاران تخصصی ماهر در اجرای نیلینگ (میخکوبی) خاک و شاتکریت در نزدیکی محل پروژه

– فضای کافی برای تردد تجهیزات از جمله داشتن یک سکوی حفاری مناسب

– نیاز به ساپورت موقت سطح خاک در هر مرحله از خاکبرداری، از جمله اجرای پله خاکی”

– شرایط نامساعد برای پیشروی حفر گمانه در نتیجه حضور موانع (مثل تاسیسات، قطعات بزرگ سنگ، فونداسیونهای عمیق در پشت پایه پلها و ….)

– نیاز به جلوگیری از ریزش جداره گمانه حین حفاری، همچون غلاف گذاری

– نیاز به مهارکوبی زمین یا سایر ابزارها برای جلوگیری از تغییرشکل‌های جانبی دیوار در مجاورت زیرساخت‌های موجود بزرگ

– نیاز به پایش بلندمدت

– الزامات مربوط به محافظت از خوردگی شدید

– تغییرات شرایط زمین که مستلزم انجام آزمایش‌های بارگذاری اعتبارسنجی اضافی متعدد است.

– الزامات ویژه برای زیباسازی نما، از جمله استفاده از پانل‌های بتنی پیش ساخته یا حجاری نما

– شرایط منطقه‌ای ویژه از جمله لرزه‌خیزی بالا و پتانسیل یخ بندان

تدارکات مربوط به سایر سیستم‌ها نیز بایستی برای تکمیل این مقایسه در نظر گرفته شود، از قبیل؛ حفاری درجا یا کوبیدن شمع‌های نگهبان، حق ارتفاقی برای اجرای مهارهای بلند، مسیر بحرانی دسترسی به جلوی دیوار، موقعیت تاسیسات مدفون موجود و تاسیسات پیشنهادی برای اجرا.

در ایالات متحده، هزینه های دیوار نیلینگ (میخکوبی) دائم در پروژه‌های راه و ترابری عمومی، در سال 2014 تقریباً در بازه ۷۰ الی ۱۰۰ دلار بازای هر فوت مربع از دیوار بود. اما هزینه ساخت منحصر به هر پروژه ممکن است بسته به عوامل فوق الذکر بطور قابل توجهی کمتر یا بیشتر باشد. در مقایسه با هزینه‌های معمول برای سایر سازه‌های حائل مرسوم مورد استفاده در پروژه‌های بزرگراهی آمریکا، سیستم دیوار میخکوبی خاک صرفه‌جویی ۱۰ الی ۳۰ درصدی را در پی دارد.

همچنین بخوانید: عوامل موثر بر پایداری شیروانی ها