ویژگی شیت پایل های طره‌ای

شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها دارای ویژگی‌هایی هستند که در ادامه خواهیم پرداخت. شیت پایل‌های طره‌ای، شیت پایل‌های همراه با انکر، شیت‌ پایل‌های حفاری شده و شیت پایل‌های کافردم (Cofferdams) در پایدارسازی گود نمونه‌هایی از این شیت پایل‌ها هستند.

شیت پایل‌های طره‌ای عموما برای پایدارسازی گودهای (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) با عمق 6 متر و یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کارهای ژئوتکنیکی، سازه‌های مهارکننده مدفون طره‌ای برای پایدارسازی گودهای دایمی و موقت (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)، سازه‌های موجود در بزرگراه‌ها و لغزش‌های انعطاف‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا این نوع سازه‌ها به صورت سازه موقت در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیوارهای دیافراگمی به صورت دایمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی شیت پایل‌های همراه با انکر

وقتی که ارتفاع شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) کمتر از 6 متر باشد به صرفه و اقتصادی می‌باشد که در قسمت نزدیک به بالای شیت پایل‌ها از انکر استفاده گردد، استفاده از انکر به همراه شیت پایل‌ها باعث کاهش عمق مدفون شیت پایل و کاهش ممان وارده به آن می‌باشد.

اگر شیت پایل‌ها به همراه انکرها به درستی اجرا گردند انحراف جانبی کمتری را نسبت به دیوارهای مهاربندی شده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) تحمل می‌کنند و به همین علت عملکرد بهتری در پایداری گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) خواهد داشت و نصب انکرها نیاز به خاکبرداری کوچکی دارد برای اینکه تجهیزات نصب انکرها بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

ویژگی شیت پایل‌های حفاری شده

سیستم‌های شیت پایل شامل مقاطع بهبود یافته یا از طریق همپوشانی مفاصل و یا از طریق قفل و بست آن ها می‌باشد. مقاطع می‌توانند به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) یا طره‌ای باشند که این امر بستگی به بارهای وارده دارد و یا می‌توانند توسط انکرها مهار شده باشد.

در حین خاکبرداری انکرها به طور پیش رونده‌ای نصب می‌گردند، این امر باعث ایجاد یک خاک مسلح شده در پشت شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌گردد که در واقع تشکیل دهنده سازه دیوار پایدارکننده گود می‌باشد. بنابراین، گودبرداری‌های عمیق با محدوده وسیعی از انواع خاک‌ها می‌توانند پایدار گردند.

ویژگی شیت پایل‌های کافردم (Cofferdams)

این نوع از شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به عنوان سازه موقت می‌باشند که خاک و آب را در خارج از گود نگهداری می‌نماید که در آن یک اسکلت و سازه دیگری ساخته می‌شود. وقتی که نیاز به ساخت و ساز در زیر سطح آب باشد از شیت پایل‌های کافردم استفاده می‌نمایند تا محیطی خشک را برای فضای انجام کار ایجاد نماید.

شیت پایل های مورد استفاده در پایدارسازی گود ها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) در اطراف محیط کار اجرا می گردند و یکسری بتن های نفوذناپذیر در زیر این شیت پایل ها قرار می دهند تا از نفوذ آب به زیر شیت پایل ها جلوگیری نماید.

همچنین بخوانید: بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط ستون‌های سنگی