کاربرد دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی یا نیلینگ(nailing)

سیستم میخکوبی (یا نیلینگ) دیواره، برای گودبرداری­های قائم یا نزدیک به قائم بسیار مناسب می ­باشد. از این سیستم می­ توان در گودبرداری بزرگراه­ ها، ترانشه برداری انتهای شیروانی­ ها جهت ساخت پایه پل ­ها و تعریض زیرگذرها، برای تعمیرات، پایدارسازی، ترمیم سازه ­های حائل موجود و ورودی تونل ­ها استفاده کرد. تجربیات گذشته ثابت کرده که دیوارهای پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) در کاربردهای موقت یا دائمی زیر بسیار مناسب می­ باشند:

* ترانشه برداری جاده ­ها

*تعریض جاده زیر پل

*تعمیر و نوسازی سازه ­های حائل موجود

*حفاری­ های دائم یا موقت در یک محیط شهری

سازه­ های حایل در گود برداری و خاک برداری

دیوارهای پایدار سازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) را می ­توان به عنوان یک سازه نگهبان در گودبرداری دائم یا موقت در نظر گرفت. این، سیستم پایداری زمین را بهبود می­بخشد در حالیکه سایر سازه­های نگهبان (مثلاً، دیوارهای مهارکوبی یا انکراژ) معمولاً در شرایط زمینی مناسب استفاده می­ شوند. گستره نسبتاً وسیع انواع سیستم ­های روکش امکان برآورده ساختن الزامات زیبا شناختی را فراهم می ­کند.

در این کاربری ­ها، سیستم میخکوبی (یا نیلینگ) بیشتر جلب توجه می کند، چرا که حجم حفاری را کاهش داده و محدودیت­ های کمتری دارد و بنابراین تاثیرات محیطی را به حداقل می­ رساند. دیوارهای پایدار سازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) برای پروژه­ های تعریض دشوار و رو به بالایی که بایستی در شرایط دسترسی سخت یا در عوارض زمینی پر شیب ساخته شوند بسیار مناسب هستند. شکل 1 مثال­ هایی از کاربرد دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) را در خاکبرداری موقت و دائمی نشان می ­دهد.

سازه­ های نگهبان زیر پایه­ های پل موجود

در تعریض زیرگذرها به واسطه حذف انتهای شیروانی در پایه پل (شکل 2)، دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) در قیاس با سیستم مهارکوبی زمین برتری دارند. هزینه­ های اجرایی دیوار پایدار سازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) خاک نسبت به مهار کوبی یا انکراژ تفاوت چندانی ندارد، اما برای اجرای پایدار سازی گود به روش میخکوبی (یا نیلینگ) دیوار نیاز به توقف ترافیک عبوری از روی پل نمی­ باشد.

اگر از دیوار پایدار سازی شده مهارکوبی یا انکراژ استفاده شود، به خاطر فضای بالاسری محدود زیر پل، قبل از حفاری انتهای شیب پایه پل بایستی تیرهای نگهبان در طول عرشه پل اجرا شوند. این عملیات منتج به توقف ترافیک عبوری و افزایش هزینه­ های اضافی مرتبط با بستن مسیر و تهیه و تدارک تیرهای فولادی بزرگ می ­شود. بالعکس، میلگردهای فولادی تقویتی برای میخکوبی (یا نیلینگ) به آسانی در دسترس می ­باشند.

چون که اولین تراز میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ها معمولاً در 1 تا 2 متری از بالای شیروانی قرار می­ گیرند و چون شیب میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ها رو به پایین می­ باشد (یکی از معایب سیستم میخکوبی (یا نیلینگ) در خاک برداری انتهای شیروانی)، ممکن است که شاه تیرهای پل با میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ها، تداخل پیدا کنند. این مشکل معمولاً با اجرای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) های افقی درون فضای آزاد بین شاه تیرهای پل قابل اجتناب است.

ترمیم و نوسازی سازه ­های حائل موجود

سیستم میخکوبی (یا نیلینگ) را می­ توان برای پایدار سازی و یا مقاوم ­سازی سازه­ های نگهبان موجود که در خطر گسیختگی می­ باشند، استفاده نمود. میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ها مستقیماً از بین سازه ­های نگهبان اجرا می­ شوند. در این کاربرد که کمی از فلسفه اصلی سیستم میخکوبی (یا نیلینگ) فاصله گرفته، تغییرشکل­ های لازم زمین برای بسیج مقاومت سیستم تقویتی از حذف تکیه­ گاه جانبی در طی حفاری نشات نمی­ گیرد، بلکه از جابجایی­ های مداوم و پیش ­رونده سازه در حال گسیختگی، نشات می­ گیرد. کاربردهای مربوطه شامل موارد زیر می­ باشد:

  • دیوارهای حائل بنایی یا بتنی مسلح که به خاطر (اغلب) ضعف خاکریز، یا عملکرد ضعیف فونداسیون، تغییر شکل­ های اضافی یا زوال سازه­ای نشان می­ دهند.
  • سیستم “پایدارسازی مکانیکی زمین یا دیوارهای crib که به خاطر خوردگی سیستم تسلیح یا خاک ریزهای با کیفیت پایین رو بزوال گذاشته­ اند.

 

دیوارهای میخ خاک مخصوصاً برای کاربردهای گودبرداری برای شرایط زمینی که نیاز به برش های عمودی یا نزدیک به عمودی دارند مناسب هستند و نشان داده شده است که به ویژه در کاربردهای موقت یا دائمی زیر مناسب هستند:

حفاری های بریده شده راه.
تعریض جاده در زیر انتهای پل موجود.
تعمیر و بازسازی سازه های نگهدارنده موجود.
حفاری های موقت یا دائمی در محیط شهری.
میخکوبی خاک از نظر اقتصادی جذاب و از نظر فنی امکان پذیر است زمانی که:

خاکی که حفاری در آن انجام می شود می تواند بدون تکیه گاه در یک برش عمودی به ارتفاع 1 تا 2 متر (3 تا 6 فوت) یا تقریباً عمودی به مدت یک تا دو روز بایستد.
تمام میخ های خاک در یک مقطع در بالای سطح آب زیرزمینی قرار دارند
اگر میخ های خاک در زیر سطح آب زیرزمینی قرار داشته باشند و آب زیرزمینی تأثیر نامطلوبی بر سطح حفاری نداشته باشد، استحکام باند سطح مشترک بین دوغاب و زمین اطراف، یا یکپارچگی طولانی مدت میخ های خاک (به عنوان مثال، ویژگی های شیمیایی زمین باعث خوردگی نمی شود).