زهکش های پیش ساخته

زهکش‌های پیش‌ساخته در پایدارسازی گود (زهکش‌های قائم) به عنوان زهکش‌های فتیله‌ای که شامل هسته سنتتیک قرار گرفته در لایه ژئوتکستایل می‌باشند. در شکل 1 یک سیستم زهکشی پیش‌ساخته مورد استفاده برای تسریع تحکیم در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ‌دان و …) نشان داده شده است.

این نوع از زهکش‌های مورد استفاده برای بهسازی در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ‌دان و …) در خاک‌های رسی، سیلتی، لایه‌های ارگانیک، ماسه‌های سیلتی و رسی بسیار مناسب می‌باشند. این زهکش‌ها ابتدا در داخل مندریل قرار داده می‌شوند و سپس مندریل در داخل زمین تا عمق مورد نظر وارد می‌گردد.

صفحه انکر به زهکش پیش‌ساخته متصل می‌گردد تا زمانی که مندریل از زمین خارج گردید، زهکش‌ها در داخل زمین باقی بمانند. سپس، زهکش‌ها قدری بالاتر از سطح زمین بریده می‌شوند.

ویژگی‌های زهکش‌های پیش‌ساخته برای تسریع تحکیم در پایدارسازی گود

  1. انعطاف‌پذیری
  2. دوام زیاد
  3. ارزان بودن
  4. عدم نیاز به حفاری برای نصب

شکل1. سیستم زهکش‌های پیش‌ساخته مورد استفاده برای تسریع تحکیم در پایدارسازی گود

(پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

وظایف زهکش‌های قائم پیش‌ساخته در بهسازی خاک

  1. پروسه زمانی پیش بارگذاری را کاهش می‌دهد.
  2. باعث سرعت بخشیدن به عمل نشست تحکیمی می‌گردد.
  3. آب حفره‌ای به طور افقی از نزدیکترین زهکش به جای اینکه به طور قائم به لایه زیرین وارد گردد از خاک خارج می‌گردد.
  4. مسیر زهکشی را کاهش می‌دهد.

همچنین بخوانید: پروسه بهسازی خاک در پایدارسازی گود