دال کف در روش تاپ دان

دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود در بهینه‌سازی آن تاثیر به سزایی دارند. در روش تاپ‌دان، دال کف یک سازه دایمی می‌باشد که کیفیت ساخت آن به طور مستقیم به استفاده معمول در زمان‌های بعد بستگی دارد.

کیفیت ساخت و ارتفاع قرارگیری دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …) توسط فشار آپ‌لیفت خاک در اثر باربرداری و نشست ناشی از فشرده‌سازی دوباره در اثر وزن بتن در خاک‌های رسی نرم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در مقدار فشار آپ‌لیفت خاک در دال‌های کف

 1. خصوصیات خاک
 2. مقدار و شیوه باربرداری
 3. اندازه گودبرداری
 4. مدت زمان مواجه با گودبرداری

براساس تحقیقات انجام گرفته شده مقدار فشار آپ‌لیفت خاک نزدیک به دیوارهای دیافراگمی و ستون‌ها مقادیر کوچکتری دارد و در حالی که فشار آپ لیفت خاک موجود در وسط دیوارهای دیافراگمی و ستون‌ها بسیار بیشتر می‌باشد.

به طور کلی، مقدار فشار آپ‌لیفت خاک در 14 روز پس از عملیات گودبرداری به مقدار 84 درصد ظرفیت کل خود می‌رسد.

عوامل موثر در مقدار نشست ناشی از فشرده‌سازی دوباره در دال‌های کف

 1. وزن سازه
 2. ظرفیت باربری خاک زیر سطح خاکبرداری
 3. سختی بتن ساخته شده

به علت وزن بتن موجود، محدودیت ظرفیت باربری خاک زیر ناحیه گودبرداری شده و سختی داربست‌ها امکان فشرده‌سازی دوباره و هم چنین نشست می‌گردد.

عوامل موثر در نشست دال‌های کف

 1. وزن بتن
 2. ظرفیت باربری خاک قرار گرفته در زیر ناحیه حفاری شده
 3. سختی داربست‌ها
 4. مدت زمان بین خاک‌برداری و بتن ریزی

میانگین نشست ایجاد شده در دال‌های کف تقریبا 10 میلی‌متر می‌باشد. میانگین نشست‌های تیرها به ابعاد 8/0 متر در 8/0 میلی‌متر، 2/1متر در 4/1 متر و 4/1 متر در 2/1 متر به ترتیب برابر با 5/24، 30 و 31 میلی‌متر می‌باشد.

همچنین بخوانید: تفاوت‌های بین رویکرد Peck و CIRIA در پایدارسازی گود

سایر مقاله‌های ما با موضوع «تاپ دان (Top-Down)» را بخوانید:

پایدارسازی گود به روش تاپ دان

مشکلات روش اجرای تاپ دان (Top-down)

مزایای روش ساخت تاپ دان

مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)

روند اجرای روش پایدارسازی تاپ‌دان

توسعه یک سیستم بهینه ستون برای ساخت و ساز تاپ دان

گود عمیق تو در تو به روش تاپ دان

طراحی گودبرداری عمیق در خاک نرم به وسیله روش تاپ دان در شانگهای چین