استفاده از آهک در بهسازی خاک

آهک برای پایدارسازی و بهسازی خاک‌های رسی یک روش اقتصادی می‌باشد. انتخاب غلظت مناسب آهک برای پایدارسازی خاک رسی توسط PH هدف به دست می‌آید.

اگر غلظت آهک برای رسیدن به مقاومت و دوام، کافی نباشد، پایدارسازی موثر نخواهد بود. معمولا غلظت آهک در محدوده 5 تا 10 درصد می‌باشد. آهک را می‌توان با خاک در محل مخلوط نمود و یا دوغاب آهک را به خاک تزریق نمود.

میزان بهسازی خاک موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) به مقدار زیادی به میزان واکنش آهک و خاک بستگی دارد. در این واکنش، کاتدهای مونووالانتی همراه با خاک رس به طور کلی جایگزین یون های دوالانتی می‌شوند.

این واکنش‌ها باعث تغییر در خاک رس موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ‌دان و …) می‌شوند که باعث بزرگ‌تر شدن اندازه ذرات رس و افزایش مقاومت خاک می‌گردند.

نحوه بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط خاکستر بادی

پایدارسازی خاک‌ها توسط زغال سنگ خاکستر بادی امروزه بسیار محبوب می‌باشد. خاکستربادی محصولی از زغال‌سنگ سوخته شده برای تامین انرژی برق می‌باشد. خواص سمنتاسیون کمتری نسبت به سیمان و آهک دارد.

خاکستر بادی جز دسته چسباننده‌های ثانویه می‌باشد. این نوع چسباننده‌ها به تنهایی نمی‌توانند روی خاک موثر باشند. به همین علت در بهسازی خاک رس موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، میکروپایل ،تاپ‌دان و …) به همراه خاکستر بادی حتما باید از آهک یا سیمان استفاده گردد.

همچنین بخوانید: انواع شیت‌پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها