روش اجرای تاپ دان فلزی و بتنی برای پایدارسازی دیواره‌های گود

توسط |1403/3/23 8:29:51آبان 28ام, 1399|تاپ‌ دان, مقاله ها|

درباره روش تاپ دان (Top-Down) نیاز به ساخت و سازهای مرتفع به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر، ضرورت پایداری‌سازی گودبرداری‌های شهری را با استفاده از روش‌های مختلفی مانند روش اجرای بالا به پایین (تاپ دان بتنی یا فولادی) بیش از پیش آشکار ساخته است. گودبرداری‌های عمیق مزایای متعددی