+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی گود به روش سازه نگهبان

+ کارفرما: شرکت فولادیار کوروش

+ محل پروژه: نیاوران سه راه یاسر

سازه نگهبان
سازه نگهبان