+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش سازه نگهبان

+ نام کارفرما: شرکت فولادیار کوروش

+ محل پروژه: تهران، تقاطع خیابان نلسون ماندلا شمالی و مریم شرقی

+ توضیحات: عمق گود ۳۰ متر

مریم فولادیار
مریم فولادیار
مریم فولادیار
مریم فولادیار