توضیحات پروژه

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های  گود به روش اجرای شمع های بتنی، نیلینگ (میخکوبی) و عملیات زهکشی دائم دیواره گود

نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

تاریخ اجرا: خرداد ماه 98

محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک 7

توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر، در زمینی به مساحت 7000 متر مربع