پروژه‌ی فرشته

+شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های  گود به روش اجرای شمع های بتنی، نیلینگ (میخکوبی) و عملیات زهکشی دائم دیواره گود

+نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

+تاریخ اجرا: خرداد ماه 98

+محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک 7

+توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر، در زمینی به مساحت 7000 متر مربع