شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی

نام کارفرما: آقای مهندس سلمانی

تاریخ اجرا:  اسفند ماه 97

محل پروژه: تهران، خیابان دماوند، جنب ایرتویا

توضیحات: عمق گودبرداری 16 متر، در زمینی به ابعاد 40*40 متر