+شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 22 کیلومتر

+نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

+تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 90

+محل پروژه: تهران، خیابان 13 ولنجک

+توضیحات: عمق گودبرداری 42 متر در شمال و 25 متر در جنوب