توضیحات پروژه

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و استفاده از شمع شناور

نام کارفرما: آقای مهندس احمد محقق

تاریخ اجرا:خرداد ماه 99

محل پروژه: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان نهم

توضیحات: عمق گودبرداری 42 متر، در زمینی به ابعاد 2000 متر مربع با سربار ساختمان های دیوار باربر