توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود ساخت و نصب سازه فلزی پیچی به روش تاپ دان و زهکشی دائم پروژه

نام کارفرما: آقای مهندس لاجوردی

تاریخ اجرا:دی ماه 98

محل پروژه: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی مترو قلهک

توضیحات: عمق گودبرداری 29 متر، اجرای زهکش دائم در تراز -17 متر و نصب تاور به صورت تاپ دان