قلهک1
قلهک3
قلهک2
قلهک4

+شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود ساخت و نصب سازه فلزی با اتصالات پیچ و مهره به روش تاپ دان و زهکشی دائم پروژه

+نام کارفرما: آقای مهندس لاجوردی

+تاریخ اجرا:دی ماه 98

+محل پروژه: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی مترو قلهک

+توضیحات: عمق گودبرداری 29 متر، اجرای زهکش دائم در تراز -17 متر و نصب تاور به صورت تاپ دان