شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و خرپا و انجام عملیات زهکشی

نام کارفرما: آقای مهندس فتحی

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 97

محل پروژه: تهران، خیابان جردن، نبش خیابان سپیدار

توضیحات: عمق گودبرداری 17 متر، در زمینی به ابعاد 22*35 متر، برخورد به تراز آب در عمق 14- متر با سربار دیوار های باربر و آینه کاری شده.