شرح فعالیت: طراحی، مشاوره، مانیتورینگ، انتخاب پیمانکار و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ و انکراژ (استرند) و استفاده از شمع نگهبان

نام کارفرما: آقای مهندس محقق

تاریخ اجرا:  اردیبهشت ماه 93

محل پروژه: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان یکم

توضیحات: عمق گودبرداری 22 متر با یک کنج محدب