شرح فعالیت: مشاوره و اجرای عملیات تثبیت ترانشه های بوستان نهج البلاغه به روش نیلینگ، انکراژ

نام کارفرما: شرکت مهندسی ساختمانی بوم شهر

تاریخ اجرا:  مهر ماه 91

محل پروژه: تهران، ضلع شمال غربی تقاطع بزرگراه های همت و یادگار امام

توضیحات: ارتفاع ترانشه ها 20 متر و انجام عملیات حفاری بر روی داربست در ارتفاع