+شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 20 کیلومتر

+نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

+تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 91

+محل پروژه: تهران، خیابان 15 ولنجک

+توضیحات: عمق گودبرداری 36 متر