پایدارسازی گود

روش جدید سیستم پایدارسازی دیوار و گودبرداری بدون استرات برای گود عمیق در خاک رس نرم : مطالعه عددی

توسط |1402/6/19 11:25:17شهریور 19ام, 1402|پایدارسازی گود|

یک گودبرداری قائم به صورت روتین برای ایجاد زیرزمین در سازه‌ها استفاده می‌شود. در چنین شرایطی، دیوار حائل خاک باید در مجاورت گود نصب شود تا از ریزش دیواره گود جلوگیری کند. برای تعیین سیستم دیوار حائل خاک باید شرایط تکنیکی ویژه‌ای مانند شرایط خاک، هندسه گود و ابعاد آن، شرایط ساختمان‌های اطراف و جنبه‌های

رابطه بین نشست و تغییرشکل جانبی و ارتفاع دیواره گود در پایدارسازی گود

توسط |1401/9/26 8:58:01آذر 13ام, 1401|پایدارسازی گود, مقالات, مقاله ها|

فرمول های اصلی نشست سطحی و تغییر شکل جانبی گود معمولا حداکثر نشست سطحی v(max) δ را با رجوع به حداکثر تغییر جانبی گود δ H(max) تخمین می‌زنیم. حداکثر تغییر جانبی گود را در برابر حداکثر نشست سطحی آن درنظر می‌گیریم. مقادیر ذکر شده بر حسب ارتفاع گود نرمال‌سازی می‌شوند. از روی شکل نتیجه

بهسازی شیب های خاکی با مواد ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و ژئوگرید

توسط |1401/8/10 5:49:57مهر 22ام, 1401|پایدارسازی گود, تاپ‌دان|

بهسازی شیب های خاکی با مواد ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و ژئوگرید شیب بدون فیسینگ: با توجه به نتایج شیب بدون فیسینگ در تنش 0.492 KN/m شکست خورد. به همین ترتیب جابجایی افقی 2.7 سانتی متری و 4 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 1 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به

بازگشت به بالا