پایدارسازی گود

رابطه بین نشست و تغییرشکل جانبی و ارتفاع دیواره گود در پایدارسازی گود

توسط |1401/9/26 8:58:01آذر 13ام, 1401|پایدارسازی گود, مقالات, مقاله ها|

فرمول های اصلی نشست سطحی و تغییر شکل جانبی گود معمولا حداکثر نشست سطحی v(max) δ را با رجوع به حداکثر تغییر جانبی گود δ H(max) تخمین می‌زنیم. حداکثر تغییر جانبی گود را در برابر حداکثر نشست سطحی آن درنظر می‌گیریم. مقادیر ذکر شده بر حسب ارتفاع گود نرمال‌سازی می‌شوند. از روی شکل نتیجه

بهسازی شیب های خاکی با مواد ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و ژئوگرید

توسط |1401/8/10 5:49:57مهر 22ام, 1401|پایدارسازی گود, تاپ‌دان|

بهسازی شیب های خاکی با مواد ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و ژئوگرید شیب بدون فیسینگ: با توجه به نتایج شیب بدون فیسینگ در تنش 0.492 KN/m شکست خورد. به همین ترتیب جابجایی افقی 2.7 سانتی متری و 4 سانتی متر جابجایی عمودی را نشان می دهد. شکل 1 نمودار تنش-کرنش و جابجایی های افقی و عمودی به

بازگشت به بالا