مطالعه میدانی بر روی رفتار فونداسیون بهسازی شده با میکروپایل

توسط |1402/6/13 9:21:49شهریور 13ام, 1402|میکروپایل|

میکروپایل‌ ها در جهان برای کاربردهای متفاوتی به وجود آمدند. یکی از این کاربردها افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست برای فونداسیون‌های موجود می‌باشد. این کاربرد شامل دو نوع سناریو میشود. (1) میکروپایل‌ ها برای بهسازی فونداسیون‌های مشکل‌دار موجود در طول ساخت و یا بعد از اتمام ساخت استفاده میشوند. مشکلات محتمل که فونداسیون‌های موجود