اهمیت وجود سازه نگهبان برای گود عمیق و اثر آن بر ساختمان های مجاور

توسط |1403/2/31 9:18:13اسفند 13ام, 1401|سازه نگهبان, مقاله ها|

  اهمیت وجود سازه نگهبان برای گود عمیق و اثر آن بر ساختمان های مجاور کار ساختمان سازی نیازمند گودبرداری با دیواره های قائم یا نزدیک به قائم می باشد. جبهه های این دیواره ها نیاز به محافظت با سیستم مهاربندی موقتی دارند تا دیواره های گودهای عمیق را پایدار نگه دارند و اطمینان دهند