آب زیرزمینی در تونل‌ها و سیستم ابتکاری برای زهکشی آب

توسط |1403/2/8 11:29:07آبان 1ام, 1402|زهکشی آب|

جریان آب زیرزمینی در تونل‌ها می‌تواند پتانسیل خطر داشته باشد و همچنین می‌تواند فاکتور مهم و موثری در سرعت پیشرفت گودبرداری باشد. امروزه جاده‌هایی با تونل‌هایی که دارای بازشوهایی پیچیده هستند در مناطق کوهستانی در سراسر جهان ساخته می‌شوند که جریان‍های زیرسطحی در این بازشوها با موردهای مشابه متفاوت هستند. جریان زیر سطحی و مشکلات