الف) دیوارهای حائل در بزرگراه­ها

سیستم دیوارهای پایدار به روش مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  معمولاً در اجرای جاده­‌هایی با اختلاف سطح و تعریض جاده­‌های موجود بوسیله خاکبرداری یا خاکریزی، استفاده می­‌شوند. دیوارهای پایدار به روش مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  نسبت به دیوارهای بتنی وزنی معمول دارای مزیت است.

دیوار وزنی معمول بسیار گران­تر از دیوارهای پایدار به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) دائم می­‌باشد، چرا که آنها نیاز به سیستم نگهبان خاکبرداری موقت، خاکبرداری خاک پشت دیوار، و فونداسیون­های بزرگ و عمیق دارند. دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) را همچنین می­توان برای ساخت پایه پل­ها و خاکبرداری انتهای شیب پایه­ پل­های موجود نیز بکار گرفت. (رجوع کنید به FHWA – RD -97-130, 1998)

الف. دیوار بتنی وزنی متعارف

ب. دیوار دائم تیر نگهبان مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  شده با روکش الواری

 

 

 

 

 

 

ب) پایدارسازی زمین لغزه­ها و شیب­ها

المان مهار (یا مسلح‌ انکراژ) و مهارکوبی (یا مسلح  به روش انکراژ) اغلب در ترکیب با المان دیوار، تیرهای افقی و یا بلوک­های بتنی برای پایدارسازی شیب و زمین لغزه‌­ها استفاده می­شود.

مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  خاک و سنگ امکان خاکبرداری و برش‌­های عمیق را جهت ساخت بزرگراه‌­های جدید (شکل 2-الف) مهیا می­سازد. سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زمین را می­توان برای تامین نیروی زیاد لازم برای پایدارسازی توده زمین بالای زمین لغزه­‌ها و یا سطوح شیب­دار (شکل 2-ب) استفاده نمود.

این نیرو ممکن است نسبتاً بزرگ­تر از نیروی پایدارسازی خاکبرداری­های قائم در ساخت دیوارهای حائل­ معمول در بزرگراه‌­ها باشد. اگر زمین حرکت (اکتیو) نکند و متراکم شود و قادر به تحمل نیروهای عکس ­العمل مهار (یا مسلح‌ انکراژ)  ها در قسمت خاکبرداری باشد، می­توان از تیرهای افقی یا بلوک­های بتنی برای انتقال بار مهار (یا مسلح‌ انکراژ) ها به زمین در سطح شیب استفاده نمود. در انتخاب بین بلوک بتنی یا تیرهای افقی عواملی چون، هزینه، زیبایی و مراقب­های بلند مدت دیوار با سطح نمایان (اکسپوز) موثر می­باشد.

 

ج)tiedown (دوخت به کف) با اجرای دال مهارکوبی شده در کف گود

دیوارهای پایدار به روش مهارکوبی (یا مسلح به روش انکراژ) دائم را می­توان برای تامین مقاومت در برابر نیروهای آپلیفت قائم اجرا نمود. فشار آپلیفت رو به بالا توسط نیروهای هیدرواستاتیک یا واژگونی ایجاد می­شود. این روش در پروژه­ هایی که سطح آب زیرزمینی بالاست به‌کار می‌رود، جاییکه سازه وزن مرده کافی برای خنثی نمودن نیروهای آپلیفت قائم را ندارد.  مزایای استفاده از سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  در سازه­های دوخت به کف شامل موارد زیر است:

1- حجم بتن دال نسبت به وزن مرده دال کاهش می­یابد

2- حجم خاکبرداری و (یا) تخلیه آب از محل (پمپاژ آب به بیرون) کاهش می­یابد

معایب استفاده از سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  زمین در سازه­های دوخت به کف شامل موارد زیر می­باشد:

1- تغییرات بالقوه زیاد در نیروی مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ناشی از نشست و بلندشدگی سازه

2- دشواری در اجرای اتصال ضد آب در سطح مشترک دال سازه­ای و مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)

3- تغییرات در تنش دال

مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) سنگ در پایدارسازی سدهای بتنی کاربرد دارد (شکل 2-د). جهت حصول استانداردهای ایمنی کنونی با توجه به الزامات لرزه­ای و بار سیل در سدهای موجود ممکن است نیاز به پایدارسازی­های مضاعف و بیشتری باشد. مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  مقاومت مضاعف در مقابل واژگونی، لغزش و بارگذاری لرزه­ای را تامین می­کند.

 

الف. دیوار حائل در بزرگراه                                                          ب. پایدارسازی شیب

ج. دال با مهارکوبی دوخت به کف در مقابل آپلیفت                              د. پایدارسازی سد بتنی

در پی بان مطالعه کنید:

محافظت از مهارها در پایدارسازی گود به روش مهارکوبی یا انکراژ چگونه است؟