نکات مهم در روش اجرا پایدارسازی

1. بهره گیري از پیمانکار ذیصلاح با ارائه رزومه کاري، سوابق پرسنل کلیدي، ارائه لیست ماشین آلات آماده به کار الزامی می باشد.

2. معرفی اشخاص داراي حق امضا معتبر از طرف پیمانکار به کارفرما، مشاورین و ناظر سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

3. تشکیل سیستم درخواست، بررسی و تایید مجوز (پرمیت) اجرای هریک از بخش‌های عملیات پایدارسازی در پروژه‌های بزرگ الزامی است.

4. تکمیل شناسنامه براي کلیه عملیات پایدارسازي (نیل، انکر، شمع، مش و شاتکریت و …) الزامی است.

5. تکمیل این موارد مشمول اجرای پایدارسازی در تمامی گودهاي شهري و غیرشهري با هر درجه اهمیت می باشد.

6. تهیه گزارش ماهیانه توسط پیمانکار و ارائه به کارفرما، مشاورین و ناظر سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

7. تهیه گزارش روزانه و هفتگی توسط پیمانکار و ارائه به کارفرما، مشاورین و ناظر سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

8. وجود واحد کنترل پروژه در گودهاي پایدارسازی شونده نیمه عمیق و عمیق الزامی می باشد .

9. ضروري است مصالح بکار رفته در اجرای پایداراسزی با کیفیت و داراي استاندارد معتبر باشد.

10. استقرار آزمایشگاه مقیم در پروژه‌هاي بزرگ پایدارسازی جهت کنترل کیفیت مصالح الزامی است.

11. رعایت رواداري‌ها مطابق مشخصات فنی توسط عوامل اجرایی پروژه الزامی بوده و هر گونه تغییر در آنها نیازمند اخذ مجوز از طراح، ناظر مقیم و نمایندگان فنی می‌باشد .

12. لازم است عوامل اجرایی از نیروي کار ماهر به ویژه تکنسین متخصص کشش، تزریق، حفاري، بافت نیل و انکر، جوشکاري و … استفاده نماید.

13. ارائه گزارش روش اجرا توسط عوامل اجرایی براي بخش هاي مختلف طرح پایدارسازي گود در پروژه هاي بزرگ الزامی است.

منبع: راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: عوامل موثر بر هزینه‌ های دیوار نیلینگ (میخکوبی)