در سرتاسر دوره ساخت، باید روش­های زهکشی مناسبی برای جلوگیری از نفوذ و ورود آب­های سطحی به داخل محدوده ساخت دیوارپایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلنگ) اتخاذ شود. بعد از خاکبرداری هر ردیف مهارکوبی(یا انکراژ در سیستم نیلینگ)، سطح خاکبرداری شده بایستی خشک نگه داشته شود. برای جلوگیری از عبور آب­های سطحی از روی دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی(یا انکراژ در سیستم نیلینگ) و ورود به گود، بایستی ابزارهای زهکشی مناسبی بکارگرفته شوند.

در صورت لزوم، سیستم زهکشی دائم اجرا گردیده و تا انتهای ساخت دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) حفظ گردد. معمولاً از طریق انحراف مسیر یا جمع‌­آوری یا انتقال مسیر آب­های سطحی به داخل نهرها و لوله‌­های جمع کننده و …، می­بایست مسیر آب از رویه دیوار پایدارسازی شده  دور شود، چه در بستر گود و چه در سطح زمین. سیستم زهکشی دائم نباید اجازه ورود آب­های سطحی به داخل دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زهکشی شده را دهد.

 

  • نصب و اجرای روکش­‌های الواری در دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی یا مسلح‌شده به روش انکراژ

برای جلوگیری از ریزش و هوازدگی خاک بین تیرهای نگهبان، در هر مرحله بلافاصله بعد از خاکبرداری، بایستی روکش الواری نصب و اجرا شود. جهت ممانعت از شکل‌­گیری حفره پشت روکش بایستی خاکبرداری با دقت انجام شود. روکش­‌ها ممکن است پشت بال تیر نگهبان قرار گیرند یا روی وجه بیرونی بال تیر نگهبان نصب شوند و با استفاده از فاصله‌دهنده (به منظور تحقق زهکشی مناسب) از هم فاصله داده شوند. جاییکه با ماسه‌­های ریزشی مواجه هستیم، دقت شود تا ریزش و زوال خاک به حداقل برسد. در این موارد ممکن است روکش به صورت یک تیکه و قطعات بزرگ در یک مرحله نصب شود. کوبیدن تخته­‌های نازک یا تخته­‌های چند تکه در فواصل مختلف روی روکش الواری می­تواند به پایداری خاک محافظت شده پشت روکش کمک کند.

 

  • نصب و اجرای سیستم زهکشی دیوار پایدارسازی شده

جاییکه از روکش بتنی درجا (CIP) استفاده می­شود، معمولاً زهکشی قائم با استفاده از زهکش­‌های ژئوسنتتیکی پیش ساخته که در یک وجه آنها ژئوتکستایل بافته شده می­باشد، تامین می­شود. محل استقرار و ابعاد زهکش‌­های ژئوسنتتیکی باید مطابق نقشه‌­ها بوده و وجه بافته شده زهکش ژئوسنتتیکی بایستی محکم با روکش دیوار پایدارسازی شده  در تماس باشد. برای اطمینان از پیوستگی زهکش، اتصال و وصله بین نوارهای ژئوسنتتیکی بایستی مطابق با توصیه تولید کننده صورت گیرد. اگر زهکش پاره یا سوراخ شود، بخش آسیب دیده بایستی بطور کامل جایگزین شود یا از طریق همپوشانی یک تکه نوار زهکش سالم روی ناحیه آسیب دیده، مرمت شود.

زهکش معمولاً در وسط دهانه بین تیرهای نگهبان و در محل درزهای اجرایی و انبساط نصب می­شود. برای تامین زهکشی پیوسته، زهکش بایستی از بالا تا پایین دیوار پایدارسازی شده  (تا جاییکه خاکبرداری شده) نصب شود. در پایین دیوار پایدارسازی شده ، زهکش­ ژئوسنتتیکی یا به یک زهکش پاشنه زیر تراز نهایی دیوار پایدارسازی شده  و یا به یک ویپ­‌هول­ وصل می­شود. ویپ‌­هول باید در محل­ها و فواصل نشان داده شده در نقشه، منطبق با موقعیت زهکش­ها قرار گیرد. معمولاً برای جلوگیری از ورود ناخالصی­ و گرفتگی ویپ­‌هول­، در مقابل آنها یک فیلتر قرار داده می­شود. زهکش­های شنی (سنگدانه­ای) معمولاً  با فیلترهای بافته شده منسوج پوشانده می­شوند.

زهکش پاشنه معمولاً متشکل از لوله‌­های جاساز شده در زهکش سنگدانه‌­ای است. لوله­‌ها بایستی مطابق نقشه­‌ها، شیبدار اجرا شوند.

 

 

در برخی مواقع، جاییکه نشت با فشار کم در شیب­‌های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) شده وجود دارد، از زهکش‌­های افقی استفاده می­شود. معمولاً، گمانه­‌ای بدون غلاف با قطر کوچک که تا پشت روکش دیوار پایدارسازی شده  ادامه دارد حفر می­شود و در تمام طول این گمانه لوله PVC سوراخ­دار یا شیاردار به صورت چفت و محکم قرار داده می­‌شود. برای اطمینان از عدم تجمع آب پشت روکش دیوار پایدارسازی شده به روش مهرکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ)، اطراف محل نفوذ لوله در پشت دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) بایستی مهر و موم شود و انتهایی لوله نباید سوراخ‌کاری شود (یا شیار زده شود). خروجی لوله معمولاً به زهکش پاشنه وصل می­شود. مقدار رسوبات آب تخلیه شده از زهکش بایستی کنترل شود که می­تواند نشانگر خوردگی داخلی اطراف لوله ­باشد.

ابعاد سوراخ­های لوله بایستی متناسب با دانه­بندی خاک اطراف لوله باشد و برای جلوگیری از ورود خاک به داخل لوله، بایستی لوله داخل یک ژئوتکستایل پیچانده شود، به نحوی که کماکان دبی مناسب جریان ورودی آب به داخل لوله حفظ شود. در صورت گرفتگی سوراخ­ها، لوله با فشار آب تمیز می­شود. کفایت عملکرد زهکش افقی را می­توان با اندازه­گیری تراز آب در چاه­های مانیتورینگ ارزیابی نمود. اگر قرائت تراز پیزومتریک بالا آمدن سطح آب زیرزمینی را نشان دهد، و همزمان، تخلیه آب از زهکش افقی کاهش یافته باشد، نتیجه گرفته می­شود که کفایت عملکرد زهکش افقی کاهش یافته است. جاییکه پمپاژ آب با فشار زیاد و پاکسازی زهکش عملکرد زهکش را تا حد مطلوب افزایش ندهد، بایستی زهکش­ مکمل دیگری اجرا شود. شیروانی­ها بایستی بطور روزمره و مدام از بابت نشت بازرسی و نظارت شوند و محل مشاهده نشت بایستی مورد رسیدگی و تفحص دقیق قرار گیرد.

  • نصب و اجرای روکش دائم

روکش و قرنیس معمولاً یا از پانل­های بتنی پیش­ساخته و یا بتن درجا (CIP) می­باشند و بایستی مطابق با نقشه‌­های پروژه و دفترچه مشخصات نصب و اجرا شوند. شیب دیوار و آرایش آن بایستی با رواداری مشخص شده پیش برود و دیوار پایدارسازی  تمام شده بایستی با دفترچه مشخصات تطابق داشته باشد. برای جلوگیری از نشت بتن مصرف شده در CIP، بتن بایستی بخوبی عمل­‌آ‌وری شوند، خوب بریزند و استحکام کافی داشته باشد. گل میخ­‌های برش­گیر بایستی به تیرهای نگهبان جوش شوند. سطح بتن بایستی سالم و عاری از خرابی و نقصان باشد. پوشش بتنی روی المان­های فولادی و فولاد تسلیح به هیچ وجه نباید کم باشد و منجر به بیرون زدن آنها شود.

پانل­های پیش‌­ساخته بایستی تکیه‌­گاه مناسبی داشته باشند و موقعیت نهایی آنها مطابق با نقشه­‌ها و رواداری­های مجاز باشد. پانل­های پیش‌­ساخته که با اتصالات تعبیه شده روی تیر به تیرهای نگهبان متصل می­شوند، بایستی به حد کافی انعطاف‌­پذیر باشند تا امکان رواداری در نصب محیا باشد. جابجایی المان­های پیش‌­ساخته بایستی بدون ایراد خسارت و آسیب صورت گیرد.

  در پی بان بخوانید:

تاپ داون