• امکان­ سنجی اجرای ریزشمع یا میکروپایل(micropile)

ریزشمع (micropile) ­ها برای تقویت فونداسیون­ ها و تقویت خاک/ زمین استفاده می­شوند. ریزشمع (یا micropile) ­ها در هر شرایط زمینی اعم از خاک، سنگ و یا خاکریزهای مهندسی ساز عملی بوده و می­توان آنها را تحت هر زاویه­ ای اجرا نمود. آنها را می­توان با مشکلات محیطی و محدودیت دسترسی به فضا وقف داد.

ریزشمع (micropile) ­ها هم در سازه­ های در دست احداث و هم برای احیاء سازه­ های موجود و یا بطور ضمنی پایدارسازی شیروانی ­های ضعیف کاربری وسیعی دارند.

معیار انتخاب تکنولوژی برای هر پروژه پایدارسازی شیروانی و نگهداری فونداسیون بایستی مشخصات محل اجرا باشد.

درکنار قیمت، بعضی معیارهای استاندارد منجمله نگرانی­های محیطی، حساسیت به نشست، آشفتگی و خسارت خاک، دسترسی­های فیزیکی به محل، حساسیت به آلودگی صوتی، ظرفیت­های باربری کششی، فشاری و تثبیت موقعیت شمع­ها نیز وجود دارد.

بعضی مواقع ریزشمع (micropile) ­ها تنها گزینه قابل اجرا می­ باشند و تحت برخی شرایط محیطی خاص ریزشمع (micropile) ­ها اقتصادی ­تر از اغلب سیستم ­های سنتی می­گردند.

کارفرمایان و طراحان در کنار توسعه پروسه­های اجرایی  ریزشمع (micropile) ، در حال کسب دانش و پیشرفت در این زمینه می­باشند.

برای دسترسی به بهینه ­ترین راه حل تقویت زمین و فونداسیون، باید به بهبود کیفیت طراحی ریزشمع (micropile) و روش اجرای آن و روش ­های عقد قرار داد ادامه داد.

 • هزینه­ های ریزشمع (micropile)

هزینه­ های ریزشمع (micropile) ، تابع عوامل بسیاری می­باشد، از جمله­:

 1. شرایط محیطی و دسترسی­های فیزیکی به محل
 2. شرایط زیرسطحی
 3. بسیج شدن/ عدم بسیج خاک
 4. موقعیت پروژه
 5. تعداد شمع
 6. ظرفیت­های شمع
 7. طول شمع
 8. زاویه تمایل و انحراف شمع
 9. مقتضیات آزمایش شمع
 10. زمان­بندی اجرا و نصب شمع
 11. قوانین کار کارگران محلی
 12. درصد بالاسری و مابه التفاوت پیمانکار
 13. ارزیابی ریسک
 14. ترتیب قرارداد

بدلیل کثرت عوامل تاثیر گذار در هزینه، هزینه­های ریزشمع (micropile)  در بسیاری از پروژه­ها بطور عمده تغییر می­کند. اما بعنوان یک رهنمود و با فرض محدودیت­های لیست شده زیر، محدوده قیمت­های پیشنهادی پیمانکاران برای ریزشمع (micropile) ­ها در ایالات متحده معمولاً بین 150 تا 300 دلار برای هر متر طول از شمع می­باشد (1996). برای اینکه قدمی فراتر رفته باشیم، برای تعیین یک محدوده واقعی از قیمت قرارداد ریزشمع (micropile)، عوامل مختلف موثر در قیمت بایستی آنالیز شوند. جدول 1 این تحلیل قیمت را به نمایش گذاشته است.

جدول 1. آنالیز تاثیرپذیری قیمت ریزشمع (micropile)

عوامل هزینه محدوده تاثیر محدوده تاثیر بر روی قیمت
شرایط محیطی و دسترسی خیلی آسان تا خیلی سخت   %0       تا     %100+
شرایط ژئولوژیک و خاک خیلی آسان تا خیلی سخت   %0       تا     %50+
ظرفیت­های شمع خیلی کم تا خیلی زیاد %30-      تا     %30+
طول شمع­ها خیلی کوتاه تا خیلی بلند %25-      تا     %25+
تعداد شمع خیلی زیاد تا خیلی کم %50-       تا     %100+
متقضیات و الزامات آزمایشات خیلی کم تا خیلی زیاد %10-      تا     %10+
بسیج شدن/عدم بسیج خاک یک تا چند   %0       تا     %10+
اجرای حفاری پیوسته پیوسته تا غیر پیوسته   %0       تا     %25+
union arrangement %15-      تا     %30+
ارزیابی ریسک خیلی کم تا خیلی زیاد %10-      تا     %10+

برای مثال، محدودیت­های قیمت می­تواند شامل عوامل زیر باشد:

 1. عدم محدودیت­های فیزیکی، محیطی و دسترسی
 2. عدم شرایط غیر معمول زیرسطحی
 3. طول و ظرفیت باربری متوسط برای شمع (1000 کیلو نیوتن، 15 متر)
 4. تعداد متوسط شمع (50 شمع)
 5. یک عدد آزمایش بررسی شمع و آزمایش شاهد برای 5% شمع­های بهره برداری و اجرا شده
 6. یک بسیج شدگی/ عدم بسیج شدگی
 7. حفاری شمع بطور پیوسته
 8. کثرت کارگران و قیمت متداول برای آنها
 9. درصد معمول بالاسری و ما به التفاوت پیمانکار